kontrole 2019 r.:

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Przedmiot kontroli Termin kontroli Do pobrania  
1 Inspekcja Transportu Drogowego kontrola autobusu 2049 17.10.2019 - 17.10.2019 Plik pdf  protokół z kontroli autobusu 2049 - rozmiar: 1552kb   metryczka
"Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych w związku z postanowieniami Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonał Adam Weisbrodt Redaktor BIP w PKM Gdynia."
2 Inspekcja Transportu Drogowego kontrola autobusu 2090 17.10.2019 - 17.10.2019 Plik pdf  protokół z kontroli autobusu 2090 - rozmiar: 1545kb   metryczka
"Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych w związku z postanowieniami Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonał Adam Weisbrodt Redaktor BIP w PKM Gdynia."
3 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny odpowiedź na decyzję 14/2018 z 30.11.2018 r. zawierająca informacje o sposobie wykonania zawartych w niej nakazów 01.04.2019 Plik pdf   - rozmiar: 433kb   metryczka
4 Inspekcja Transportu Drogowego kontrola autobusu 2056 02.10.2019 - 02.10.2019 Plik pdf  protokół z kontroli autobusu 2056 - rozmiar: 954kb   metryczka
"Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych w związku z postanowieniami Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonał Adam Weisbrodt Redaktor BIP w PKM Gdynia."
5 UM Gdynia kontrola Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów działającej przy PKM Sp. z o.o. w Gdyni pod względem: 1) zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art.86 ust.3 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, 2) prawidłowości wykonywania badania technicznego, 3) prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji 08.05.2019 - 08.05.2019 Plik pdf  protokół z kontroli OSKP przy PKM Sp.z o.o. w Gdyni - rozmiar: 2637kb   metryczka

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bogusław Stasiak
Wprowadził informację: Adam Weisbrodt
Ostatnio zmodyfikował: Adam Weisbrodt
Data wytworzenia informacji: 18.10.2019
Data udostępnienia informacji: 18.10.2019
Ostatnia aktualizacja: 21.10.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.10.2019 11:35 Aktualizacja treści Adam Weisbrodt
18.10.2019 12:12 Aktualizacja treści Adam Weisbrodt
18.10.2019 12:10 Aktualizacja treści Adam Weisbrodt
18.10.2019 12:05 Aktualizacja treści Adam Weisbrodt