kontrole 2019 r.:

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Przedmiot kontroli Termin kontroli Do pobrania  
1 Laboratorium Badań Środowiskowych "Doktor Krasicki" Sp. z o.o. Badania i pomiary czynników występujących w procesie pracy 07.11.2019 - 07.11.2019 Plik pdf  sprawozdanie z badań 141/19 - rozmiar: 242kb  

Plik pdf  uzupełnienie do sprawozdania 141/19 - rozmiar: 304kb  
metryczka
2 Pomorski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Kontrola w siedzibie przedsiebiorcy wykonującego przewóz drogowy 04.12.2019 - 18.12.2019 Plik pdf  protokół z kontroli - rozmiar: 2962kb   metryczka
3 Inspekcja Transportu Drogowego kontrola autobusu 2045 20.11.2019 - 20.11.2019 'uzytkownicy/adamweisbrodt@pkmgdynia.pl/2019/2019 kontrola ITD autobusu 2045.PDF', 'protocol_title' => 'protokół z kontroli autobusu 2045', 'protocol2' => '', 'protocol2_title' => '', 'protocol3' => '', 'protocol3_title' => '', 'protocol4' => '', 'protocol4_title' => '', 'protocol5' => '', 'protocol5_title' => '', 'k' => 25, )"> Plik pdf  protokół z kontroli autobusu 2045 - rozmiar: 2814kb   metryczka
"Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych w związku z postanowieniami Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonał Adam Weisbrodt Redaktor BIP w PKM Gdynia."
4 Inspekcja Transportu Drogowego kontrola autobusu 2042 20.11.2019 - 20.11.2019 'uzytkownicy/adamweisbrodt@pkmgdynia.pl/2019/2019 kontrola ITD autobusu 2042 20.11.PDF', 'protocol_title' => 'protokół z kontroli autobusu 2042', 'protocol2' => '', 'protocol2_title' => '', 'protocol3' => '', 'protocol3_title' => '', 'protocol4' => '', 'protocol4_title' => '', 'protocol5' => '', 'protocol5_title' => '', 'k' => 24, )"> Plik pdf  protokół z kontroli autobusu 2042 - rozmiar: 874kb   metryczka
"Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych w związku z postanowieniami Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonał Adam Weisbrodt Redaktor BIP w PKM Gdynia."
5 Inspekcja Transportu Drogowego kontrola autobusu 2034 20.11.2019 - 20.11.2019 'uzytkownicy/adamweisbrodt@pkmgdynia.pl/2019/2019 kontrola ITD autobusu 2034.PDF', 'protocol_title' => 'protokół z kontroli autobusu 2034', 'protocol2' => '', 'protocol2_title' => '', 'protocol3' => '', 'protocol3_title' => '', 'protocol4' => '', 'protocol4_title' => '', 'protocol5' => '', 'protocol5_title' => '', 'k' => 23, )"> Plik pdf  protokół z kontroli autobusu 2034 - rozmiar: 870kb   metryczka
"Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych w związku z postanowieniami Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonał Adam Weisbrodt Redaktor BIP w PKM Gdynia."
6 Inspekcja Transportu Drogowego kontrola autobusu 2083 20.11.2019 - 20.11.2019 'uzytkownicy/adamweisbrodt@pkmgdynia.pl/2019/2019 kontrola ITD autobusu 2083.PDF', 'protocol_title' => 'protokół z kontroli autobusu 2083', 'protocol2' => '', 'protocol2_title' => '', 'protocol3' => '', 'protocol3_title' => '', 'protocol4' => '', 'protocol4_title' => '', 'protocol5' => '', 'protocol5_title' => '', 'k' => 22, )"> Plik pdf  protokół z kontroli autobusu 2083 - rozmiar: 1338kb   metryczka
"Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych w związku z postanowieniami Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonał Adam Weisbrodt Redaktor BIP w PKM Gdynia."
7 Inspekcja Transportu Drogowego kontrola autobusu 2042 13.11.2019 - 13.11.2019 'uzytkownicy/adamweisbrodt@pkmgdynia.pl/2019/2019 kontrola autobusu 2042 13.11.PDF', 'protocol_title' => 'protokół z kontroli autobusu 2042', 'protocol2' => '', 'protocol2_title' => '', 'protocol3' => '', 'protocol3_title' => '', 'protocol4' => '', 'protocol4_title' => '', 'protocol5' => '', 'protocol5_title' => '', 'k' => 21, )"> Plik pdf  protokół z kontroli autobusu 2042 - rozmiar: 2463kb   metryczka
"Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych w związku z postanowieniami Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonał Adam Weisbrodt Redaktor BIP w PKM Gdynia."
8 Inspekcja Transportu Drogowego kontrola autobusu 2028 13.11.2019 - 13.11.2019 'uzytkownicy/adamweisbrodt@pkmgdynia.pl/2019/2019 kontrola ITD autobusu 2028.PDF', 'protocol_title' => 'protokół z kontroli autobusu 2028', 'protocol2' => '', 'protocol2_title' => '', 'protocol3' => '', 'protocol3_title' => '', 'protocol4' => '', 'protocol4_title' => '', 'protocol5' => '', 'protocol5_title' => '', 'k' => 20, )"> Plik pdf  protokół z kontroli autobusu 2028 - rozmiar: 1150kb   metryczka
"Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych w związku z postanowieniami Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonał Adam Weisbrodt Redaktor BIP w PKM Gdynia."
9 Inspekcja Transportu Drogowego kontrola autobusu 2092 13.11.2019 - 13.11.2019 'uzytkownicy/adamweisbrodt@pkmgdynia.pl/2019/2019 kontrola ITD autobusu 2092 13.11.PDF', 'protocol_title' => 'protokół z kontroli autobusu 2092', 'protocol2' => '', 'protocol2_title' => '', 'protocol3' => '', 'protocol3_title' => '', 'protocol4' => '', 'protocol4_title' => '', 'protocol5' => '', 'protocol5_title' => '', 'k' => 19, )"> Plik pdf  protokół z kontroli autobusu 2092 - rozmiar: 1135kb   metryczka
"Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych w związku z postanowieniami Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonał Adam Weisbrodt Redaktor BIP w PKM Gdynia."
10 Inspekcja Transportu Drogowego kontrola autobusu 2030 12.11.2019 - 12.11.2019 'uzytkownicy/adamweisbrodt@pkmgdynia.pl/2019/2019 kontrola ITD autobusu 2030.PDF', 'protocol_title' => 'protokół z kontroli autobusu 2030', 'protocol2' => '', 'protocol2_title' => '', 'protocol3' => '', 'protocol3_title' => '', 'protocol4' => '', 'protocol4_title' => '', 'protocol5' => '', 'protocol5_title' => '', 'k' => 18, )"> Plik pdf  protokół z kontroli autobusu 2030 - rozmiar: 1276kb   metryczka
"Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych w związku z postanowieniami Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonał Adam Weisbrodt Redaktor BIP w PKM Gdynia."
11 Inspekcja Transportu Drogowego kontrola autobusu 2092 12.11.2019 - 12.11.2019 'uzytkownicy/adamweisbrodt@pkmgdynia.pl/2019/2019 kontrola ITD autobusu 2092 12.11.PDF', 'protocol_title' => 'protokół z kontroli autobusu 2092', 'protocol2' => '', 'protocol2_title' => '', 'protocol3' => '', 'protocol3_title' => '', 'protocol4' => '', 'protocol4_title' => '', 'protocol5' => '', 'protocol5_title' => '', 'k' => 17, )"> Plik pdf  protokół z kontroli autobusu 2092 - rozmiar: 1268kb   metryczka
"Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych w związku z postanowieniami Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonał Adam Weisbrodt Redaktor BIP w PKM Gdynia."
12 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni kontrola gospodarki ściekowej 24.10.2019 - 24.10.2019 Plik pdf  protokół z kontroli - rozmiar: 1038kb   metryczka
13 Inspekcja Transportu Drogowego kontrola autobusu 2091 05.11.2019 - 05.11.2019 'uzytkownicy/adamweisbrodt@pkmgdynia.pl/2019/2019 kontrola ITD autobusu 2091.PDF', 'protocol_title' => 'protokół z kontroli autobusu 2091', 'protocol2' => '', 'protocol2_title' => '', 'protocol3' => '', 'protocol3_title' => '', 'protocol4' => '', 'protocol4_title' => '', 'protocol5' => '', 'protocol5_title' => '', 'k' => 15, )"> Plik pdf  protokół z kontroli autobusu 2091 - rozmiar: 1451kb   metryczka
"Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych w związku z postanowieniami Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonał Adam Weisbrodt Redaktor BIP w PKM Gdynia."
14 Inspekcja Transportu Drogowego kontrola autobusu 2044 05.11.2019 - 05.11.2019 'uzytkownicy/adamweisbrodt@pkmgdynia.pl/2019/2019 kontrola ITD autobusu 2044.PDF', 'protocol_title' => 'protokół z kontroli autobusu 2044', 'protocol2' => '', 'protocol2_title' => '', 'protocol3' => '', 'protocol3_title' => '', 'protocol4' => '', 'protocol4_title' => '', 'protocol5' => '', 'protocol5_title' => '', 'k' => 14, )"> Plik pdf  protokół z kontroli autobusu 2044 - rozmiar: 1460kb   metryczka
"Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych w związku z postanowieniami Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonał Adam Weisbrodt Redaktor BIP w PKM Gdynia."
15 Inspekcja Transportu Drogowego kontrola autobusu 2052 05.11.2019 - 05.11.2019 'uzytkownicy/adamweisbrodt@pkmgdynia.pl/2019/2019 kontrola ITD autobusu 2052.PDF', 'protocol_title' => 'protokół z kontroli autobusu 2052', 'protocol2' => '', 'protocol2_title' => '', 'protocol3' => '', 'protocol3_title' => '', 'protocol4' => '', 'protocol4_title' => '', 'protocol5' => '', 'protocol5_title' => '', 'k' => 13, )"> Plik pdf  protokół z kontroli autobusu 2052 - rozmiar: 1462kb   metryczka
"Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych w związku z postanowieniami Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonał Adam Weisbrodt Redaktor BIP w PKM Gdynia."
16 Inspekcja Transportu Drogowego kontrola autobusu 2021 05.11.2019 - 05.11.2019 'uzytkownicy/adamweisbrodt@pkmgdynia.pl/2019/2019 kontrola ITD autobusu 2021.PDF', 'protocol_title' => 'protokół z kontroli autobusu 2021', 'protocol2' => '', 'protocol2_title' => '', 'protocol3' => '', 'protocol3_title' => '', 'protocol4' => '', 'protocol4_title' => '', 'protocol5' => '', 'protocol5_title' => '', 'k' => 12, )"> Plik pdf  protokół z kontroli autobusu 2021 - rozmiar: 2812kb   metryczka
"Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych w związku z postanowieniami Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonał Adam Weisbrodt Redaktor BIP w PKM Gdynia."
17 Inspekcja Transportu Drogowego kontrola autobusu 2040 05.11.2019 - 05.11.2019 'uzytkownicy/adamweisbrodt@pkmgdynia.pl/2019/2019 kontrola ITD autobusu 2040.PDF', 'protocol_title' => 'protokół z kontroli autobusu 2040', 'protocol2' => '', 'protocol2_title' => '', 'protocol3' => '', 'protocol3_title' => '', 'protocol4' => '', 'protocol4_title' => '', 'protocol5' => '', 'protocol5_title' => '', 'k' => 11, )"> Plik pdf  protokół z kontroli autobusu 2040 - rozmiar: 2842kb   metryczka
"Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych w związku z postanowieniami Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonał Adam Weisbrodt Redaktor BIP w PKM Gdynia."
18 Inspekcja Transportu Drogowego kontrola autobusu 2045 02.10.2019 - 02.10.2019 'uzytkownicy/adamweisbrodt@pkmgdynia.pl/2019/2019 kontrola ITD autobusu 2045.PDF', 'protocol_title' => 'protokół z kontroli autobusu 2045', 'protocol2' => '', 'protocol2_title' => '', 'protocol3' => '', 'protocol3_title' => '', 'protocol4' => '', 'protocol4_title' => '', 'protocol5' => '', 'protocol5_title' => '', 'k' => 10, )"> Plik pdf  protokół z kontroli autobusu 2045 - rozmiar: 2814kb   metryczka
"Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych w związku z postanowieniami Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonał Adam Weisbrodt Redaktor BIP w PKM Gdynia."
19 Inspekcja Transportu Drogowego kontrola autobusu 2023 31.10.2019 - 31.10.2019 'uzytkownicy/adamweisbrodt@pkmgdynia.pl/2019/2019 kontrola ITD autobusu 2023.PDF', 'protocol_title' => 'protokół z kontroli autobusu 2023', 'protocol2' => '', 'protocol2_title' => '', 'protocol3' => '', 'protocol3_title' => '', 'protocol4' => '', 'protocol4_title' => '', 'protocol5' => '', 'protocol5_title' => '', 'k' => 9, )"> Plik pdf  protokół z kontroli autobusu 2023 - rozmiar: 2796kb   metryczka
"Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych w związku z postanowieniami Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonał Adam Weisbrodt Redaktor BIP w PKM Gdynia."
20 Inspekcja Transportu Drogowego kontrola autobusu 2041 31.10.2019 - 31.10.2019 'uzytkownicy/adamweisbrodt@pkmgdynia.pl/2019/2019 kontrola ITD autobusu 2092.PDF', 'protocol_title' => 'protokół z kontroli autobusu 2092', 'protocol2' => '', 'protocol2_title' => '', 'protocol3' => '', 'protocol3_title' => '', 'protocol4' => '', 'protocol4_title' => '', 'protocol5' => '', 'protocol5_title' => '', 'k' => 8, )"> Plik pdf  protokół z kontroli autobusu 2092 - rozmiar: 2801kb   metryczka
"Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych w związku z postanowieniami Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonał Adam Weisbrodt Redaktor BIP w PKM Gdynia."
21 Inspekcja Transportu Drogowego kontrola autobusu 2041 31.10.2019 - 31.10.2019 'uzytkownicy/adamweisbrodt@pkmgdynia.pl/2019/2019 kontrola ITD autobusu 2041.PDF', 'protocol_title' => 'protokół z kontroli autobusu 2041', 'protocol2' => '', 'protocol2_title' => '', 'protocol3' => '', 'protocol3_title' => '', 'protocol4' => '', 'protocol4_title' => '', 'protocol5' => '', 'protocol5_title' => '', 'k' => 7, )"> Plik pdf  protokół z kontroli autobusu 2041 - rozmiar: 1482kb   metryczka
"Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych w związku z postanowieniami Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonał Adam Weisbrodt Redaktor BIP w PKM Gdynia."
22 Inspekcja Transportu Drogowego kontrola autobusu 2024 31.10.2019 - 31.10.2019 'uzytkownicy/adamweisbrodt@pkmgdynia.pl/2019/2019 kontrola ITD autobusu 2024.PDF', 'protocol_title' => 'protokół z kontroli autobusu 2024', 'protocol2' => '', 'protocol2_title' => '', 'protocol3' => '', 'protocol3_title' => '', 'protocol4' => '', 'protocol4_title' => '', 'protocol5' => '', 'protocol5_title' => '', 'k' => 6, )"> Plik pdf  protokół z kontroli autobusu 2024 - rozmiar: 1483kb   metryczka
"Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych w związku z postanowieniami Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonał Adam Weisbrodt Redaktor BIP w PKM Gdynia."
23 Inspekcja Transportu Drogowego kontrola autobusu 2049 17.10.2019 - 17.10.2019 'uzytkownicy/adamweisbrodt@pkmgdynia.pl/2019/2019 kontrola ITD autobusu 2049.PDF', 'protocol_title' => 'protokół z kontroli autobusu 2049', 'protocol2' => '', 'protocol2_title' => '', 'protocol3' => '', 'protocol3_title' => '', 'protocol4' => '', 'protocol4_title' => '', 'protocol5' => '', 'protocol5_title' => '', 'k' => 5, )"> Plik pdf  protokół z kontroli autobusu 2049 - rozmiar: 2782kb   metryczka
"Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych w związku z postanowieniami Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonał Adam Weisbrodt Redaktor BIP w PKM Gdynia."
24 Inspekcja Transportu Drogowego kontrola autobusu 2090 17.10.2019 - 17.10.2019 'uzytkownicy/adamweisbrodt@pkmgdynia.pl/2019/2019 Kontrola ITD autobusu 2090.PDF', 'protocol_title' => 'protokół z kontroli autobusu 2090', 'protocol2' => '', 'protocol2_title' => '', 'protocol3' => '', 'protocol3_title' => '', 'protocol4' => '', 'protocol4_title' => '', 'protocol5' => '', 'protocol5_title' => '', 'k' => 4, )"> Plik pdf  protokół z kontroli autobusu 2090 - rozmiar: 2781kb   metryczka
"Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych w związku z postanowieniami Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonał Adam Weisbrodt Redaktor BIP w PKM Gdynia."
25 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny odpowiedź na decyzję 14/2018 z 30.11.2018 r. zawierająca informacje o sposobie wykonania zawartych w niej nakazów 01.04.2019 Plik pdf  pismo - rozmiar: 433kb   metryczka
26 Inspekcja Transportu Drogowego kontrola autobusu 2056 02.10.2019 - 02.10.2019 'uzytkownicy/adamweisbrodt@pkmgdynia.pl/2019/2019 Kontrola ITD autobusu 2056.PDF', 'protocol_title' => 'protokół z kontroli autobusu 2056', 'protocol2' => '', 'protocol2_title' => '', 'protocol3' => '', 'protocol3_title' => '', 'protocol4' => '', 'protocol4_title' => '', 'protocol5' => '', 'protocol5_title' => '', 'k' => 2, )"> Plik pdf  protokół z kontroli autobusu 2056 - rozmiar: 1391kb   metryczka
"Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych w związku z postanowieniami Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonał Adam Weisbrodt Redaktor BIP w PKM Gdynia."
27 UM Gdynia kontrola Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów działającej przy PKM Sp. z o.o. w Gdyni pod względem: 1) zgodności stacji z wymaganiami, o których mowa w art.86 ust.3 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, 2) prawidłowości wykonywania badania technicznego, 3) prawidłowości prowadzenia wymaganej dokumentacji 08.05.2019 - 08.05.2019 Plik pdf  protokół z kontroli OSKP przy PKM Sp.z o.o. w Gdyni - rozmiar: 2637kb   metryczka
28 Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy Realizacja uprzednich decyzji i wystąpień organów PIS 31.01.2005 - 05.02.2019 'uzytkownicy/adamweisbrodt@pkmgdynia.pl/2019/2019 Protokół Kontroli PIP.PDF.PDF', 'protocol_title' => 'Protokół kontroli', 'protocol2' => '', 'protocol2_title' => '', 'protocol3' => '', 'protocol3_title' => '', 'protocol4' => '', 'protocol4_title' => '', 'protocol5' => '', 'protocol5_title' => '', 'k' => 0, )"> Plik pdf  Protokół kontroli - rozmiar: 1933kb   metryczka
"Wyłączenia jawności w zakresie danych osobowych w związku z postanowieniami Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej dokonał Adam Weisbrodt Redaktor BIP w PKM Gdynia."

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Bogusław Stasiak
Wprowadził informację: Adam Weisbrodt
Ostatnio zmodyfikował: Adam Weisbrodt
Data wytworzenia informacji: 18.10.2019
Data udostępnienia informacji: 18.10.2019
Ostatnia aktualizacja: 23.08.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.08.2023 09:40 Aktualizacja treści Adam Weisbrodt
23.08.2023 08:21 Aktualizacja treści Adam Weisbrodt
06.05.2022 08:56 Aktualizacja treści Adam Weisbrodt
06.05.2022 08:51 Aktualizacja treści Adam Weisbrodt
06.05.2022 08:49 Aktualizacja treści Adam Weisbrodt
05.05.2022 08:15 Aktualizacja treści Adam Weisbrodt
05.05.2022 08:14 Aktualizacja treści Adam Weisbrodt
05.05.2022 08:10 Aktualizacja treści Adam Weisbrodt
21.10.2019 11:35 Aktualizacja treści Adam Weisbrodt
18.10.2019 12:12 Aktualizacja treści Adam Weisbrodt
18.10.2019 12:10 Aktualizacja treści Adam Weisbrodt
18.10.2019 12:05 Aktualizacja treści Adam Weisbrodt