Kontrola przeprowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Gdańsku:

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Przedmiot kontroli Termin kontroli Do pobrania  
1 Szkoła Podstawowa nr 35 1. Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. 2. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków , oświadczenia emerytalne i rentowe. 4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. 04.04.2018 - 30.04.2018 metryczka
Protokół kontroli znajduje się do wglądu w siedzibie szkoły w Gdyni przy ul. Uczniowskiej 1

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Kilichowska
Wprowadził informację: Mirosław Czudowski
Ostatnio zmodyfikował: Mirosław Czudowski
Data wytworzenia informacji: 08.05.2018
Data udostępnienia informacji: 08.05.2018
Ostatnia aktualizacja: 07.06.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.06.2018 15:50 Korekta Mirosław Czudowski
08.05.2018 20:48 Aktualizacja treści Mirosław Czudowski
08.05.2018 10:22 Dodanie informacji Mirosław Czudowski