2019:

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Przedmiot kontroli Termin kontroli Do pobrania  
1 Referat Kontroli Finansowej Urzędu Miasta Gdyni Kontrola problemowa za rok 2018 (wykonanie planu dochodów budżetowych, realizacja planu wydatków, gospodarka kasowa, w tym drukami ścisłego zarachowania) 02.12.2019 - 16.12.2019 metryczka
Protokół kontroli nr KKF.1711.38.2019 do wglądu w administracji szkoły.
2 Wydział Nadzoru Właścicielskiego Kontrola z zakresu realizacji zamówień publicznych zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 udzielonych w roku 2018 09.05.2019 - 31.05.2019 metryczka
Protokół kontroli nr 2/2019 do wglądu w administracji szkoły.
3 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni ocena stanu sanitarnego szkoły 20.03.2019 - 20.03.2019 metryczka
Protokół kontroli ND-440/39/KB/2019 do wglądu w administracji szkoły.
4 Państwowa Straż Pożarna badanie stanu technicznego oświetlenia awaryjnego 05.02.2019 - 05.02.2019 metryczka
Protokół do wglądu w administracji szkoły.
5 dodaj tag kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, kontrola postępowania z substancjami kontrolowanymi 30.01.2019 - 30.01.2019 metryczka
Protokół do wglądu w administracji szkoły.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Eliza Zaborowska - Kempa
Wprowadził informację: Anna Piwowska
Ostatnio zmodyfikował: Anna Piwowska
Data wytworzenia informacji: 26.02.2019
Data udostępnienia informacji: 26.02.2019
Ostatnia aktualizacja: 02.01.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.01.2020 12:53 Aktualizacja treści Anna Piwowska
08.07.2019 10:45 Aktualizacja treści Anna Piwowska
21.03.2019 10:39 Aktualizacja treści Anna Piwowska
26.02.2019 15:26 Aktualizacja treści Anna Piwowska
26.02.2019 15:18 Aktualizacja treści Anna Piwowska