Kontrole 2019:

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Przedmiot kontroli Termin kontroli Do pobrania  
1 Fundacja Miejsce Tworzenia Realizacja zadania publicznego pt.: III Kulturalne Pikniki Sąsiedzkie "Miejsce Tworzenia jest tam, gdzie mieszkasz" (umowa nr GK.560.3.2019 z dnia 30.04.2019r.) 10.12.2019 - 16.12.2019 Plik pdf   - rozmiar: 1672kb   metryczka
Wynik kontroli: z drobnymi zastrzeżeniami
2 Laboratorium Innowacji Społecznych Ocena stanu sanitarnego wypoczynku dzieci. 09.07.2019 - 09.07.2019 Plik pdf   - rozmiar: 2367kb   metryczka
3 Stowarzyszenie „Inicjatywa Miasto” Dotyczy kontroli realizacji zadania publicznego pt. Rewaloryzacja przystanku autobusowego Stocznia Marynarki Wojennej (umowa nr GK.560.9.2018 z dnia 01.08.2018 r.) 14.03.2019 - 30.04.2019 Plik pdf  Załącznik nr 1: wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 1752kb   metryczka
Wynik kontroli: pozytywny
4 Fundacja Zmian Społecznych „Kreatywni” Dotyczy kontroli realizacji zadania publicznego pt. Centrum Aktywnego Mieszkańca (umowa nr GK.560.1.2017 z dnia 04.07.2017 r. za okres 04.07.2017 - 31.12.2017r.)) 30.07.2017 - 29.04.2019 Plik pdf  Załącznik 1: wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 3845kb   metryczka
Wynik kontroli: z zastrzeżeniami
5 Fundacja Zmian Społecznych „Kreatywni” Dotyczy kontroli realizacji zadania publicznego pt. Centrum Aktywnego Mieszkańca: Klub Osiedlowy „Apteka” oraz Klub Młodzieżowy „Kreatywni” (umowa Nr 372/A/2014 z dnia 24.06.2014 r. za okres od dnia 01.07.2014r. do dnia 30.06.2017r.)) 22.01.2018 - 28.02.2019 Plik pdf  Załącznik 1: wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 9936kb   metryczka
Wynik kontroli: z zastrzeżeniami
6 Fundacja Miejsce Tworzenia Realizacja zadania publicznego pt.: "Miejsce Tworzenia jest tam, gdzie gdzie mieszkasz" (umowa nr GK.560.3.2018 z dnia 19.03.2018r., za okres 20.03.2018-31.12.2018) 04.07.2019 - 02.09.2019 Plik pdf  wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 1653kb   metryczka
Wynik kontroli: pozytywny
7 Fundacja Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych Dotyczy kontroli realizacji (tożsamych) zadań publicznych pt. „Fundusz Sąsiedzki -Witomino odNowa” (umowa nr GK.560.5.2018 z dnia 16.04.2018 r.), „Fundusz Sąsiedzki -Oksywie odNowa” (umowa nr GK.560.6.2018 z dnia 16.04.2018 r.), „Fundusz Sąsiedzki – Chylonia odNowa” (umowa nr GK.560.7.2018 z dnia 16.04.2018 r.) 17.06.2019 - 05.07.2019 Plik pdf  wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 4636kb   metryczka
Wynik kontroli: pozytywny
8 Fundacja Miejsce Tworzenia Realizacja zadania publicznego pt.: „Miejsce tworzenia jest tam, gdzie mieszkasz” (umowa nr GK.560.10.2018 z dnia 03.08.2018 r., za okres 03.08.2018-31.12.2018) 26.09.2019 - 23.10.2019 Plik pdf  wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 2021kb   metryczka
Wynik kontroli: pozytywny
9 Fundacja Zmian Społecznych „Kreatywni” Realizacja zadania publicznego pt.: „Centrum Aktywnego Mieszkańca” (umowa nr GK.560.1.2018 z dnia 16.01.2018 r. za okres 01.01.2018- 31.12.2018) 24.07.2019 - 23.10.2019 Plik pdf  wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 4201kb   metryczka
Wynik kontroli: negatywny
10 Laboratorium Innowacji Społecznych Realizacja projektu "Rozwój usług społecznych w Gdyni" za okres od dnia 01.12.2016r. do dnia 30.06.2018r. 29.01.2019 - 14.11.2019 Plik pdf  Informacja pokontrolna Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego - rozmiar: 20588kb  

Plik pdf  pismo uzupełniające z Urzędu Marszałkowskiego w sprawie środków niekwalifikowanych - rozmiar: 1697kb  
metryczka
informacja pokontrolna
11 Fundacja „Klinika Kultury” Dotyczy kontroli realizacji zadania publicznego pt. Ulica Mistrzów (umowa nr GK.560.8.2018 z dnia 20.04.2018 r.) 19.03.2019 - 22.03.2019 Plik pdf  Załącznik nr 1: wystąpienie pokontrolne - rozmiar: 1321kb   metryczka
Wynik kontroli: pozytywny

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Aleksandra Markowska
Wprowadził informację: Katarzyna Mejna
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Gozdalik
Data wytworzenia informacji: 03.01.2019
Data udostępnienia informacji: 03.01.2019
Ostatnia aktualizacja: 23.01.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.01.2020 13:29 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
20.01.2020 13:47 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
04.12.2019 10:07 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
25.11.2019 15:03 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
25.11.2019 12:36 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
25.11.2019 12:33 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
25.11.2019 12:29 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
25.11.2019 11:38 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
25.11.2019 11:34 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
25.10.2019 10:40 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
15.07.2019 14:33 Aktualizacja treści Ewa Gozdalik
23.05.2019 14:14 Aktualizacja treści Ksenia Pisera