Zakład Ubezpieczeń Społecznych 2014:

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Przedmiot kontroli Termin kontroli Do pobrania  
1 Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest zakład oraz zgłaszania do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych dla celów ubezpieczeń społecznych. 17.06.2014 - 27.06.2014 Plik pdf  Protokół kontroli - rozmiar: 1082kb   metryczka
Wyłączeń w treści obejmujących dane osobowe dokonała Agnieszka Jankowska na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, pozycja 922)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Markešić
Wprowadził informację: Bartłomiej Poźniak
Ostatnio zmodyfikował: Bartłomiej Poźniak
Data wytworzenia informacji: 14.02.2018
Data udostępnienia informacji: 14.02.2018
Ostatnia aktualizacja: 14.02.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.02.2018 14:58 Korekta Bartłomiej Poźniak
14.02.2018 13:32 Korekta Bartłomiej Poźniak