KONTROLE 2019:

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Przedmiot kontroli Termin kontroli Do pobrania  
1 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 w Gdyni Czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych 13.12.2019 - 13.12.2019 metryczka
Kontrola tematyczna przeprowadzona przez Młodszego Specjalistę ds. Kontrolno-Rozpoznawczych mł.kpt KM PSP w Gdyni
2 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 Kontrola w zakresie przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczno-sanitarne dotyczące warunków zdrowotnych środowiska pracy 26.09.2019 - 26.09.2019 metryczka
Kontrola tematyczna przeprowadzona przez Starszego Asystenta i zakończona protokołem nr OHP.9022.1.82.2019.MG82.2019
3 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 Kontrola w zakresie bezpieczeństwa żywności i żywienia, w tym informowania konsumentów nt. żywności nieopakowanej 28.05.2019 - 28.05.2019 metryczka
Kontrola tematyczna przeprowadzona przez St. asystenta Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku
4 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 Kontrola planowa e-Dziennik 10.04.2019 - 10.04.2019 metryczka
przeprowadzona przez Inspektora organu prowadzącego: Urzędu Miasta Gdynia
5 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Gdyni Ocena warunków higieniczno-sanitarnych w zakładach żywienia zbiorowego podczas trwania wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży 14.02.2019 - 14.02.2019 metryczka
Kontrola tematyczna przeprowadzona przez St. asystenta Pomorskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku
6 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY Nr 1 Zewnętrzna ewaluacja problemowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym Nr 1 w Gdyni 11.12.2018 - 04.01.2019 metryczka
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Spica
Wprowadził informację: Joanna Żak-Tyburska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Żak-Tyburska
Data wytworzenia informacji: 11.02.2019
Data udostępnienia informacji: 11.02.2019
Ostatnia aktualizacja: 17.12.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.12.2019 15:08 Aktualizacja treści Joanna Żak-Tyburska
28.05.2019 13:58 Aktualizacja treści Joanna Żak-Tyburska
14.02.2019 14:25 Aktualizacja treści Joanna Żak-Tyburska
14.02.2019 14:04 Aktualizacja treści Joanna Żak-Tyburska
11.02.2019 14:10 Aktualizacja treści Joanna Żak-Tyburska
11.02.2019 14:06 Aktualizacja treści Joanna Żak-Tyburska