KONTROLE 2021:

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Przedmiot kontroli Termin kontroli Do pobrania  
1 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Gdyni Prowadzenie nadzoru sanitarnego w zakresie warunków zdrowotnych środowiska pracy (ochrona osobista pracowników, orzeczenia lekarskie) 24.09.2021 - 24.09.2021 metryczka
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni - Protokół kontroli Nr 12/EW/NS/21 - bez zastrzeżeń - do wglądu w sekretariacie szkoły
2 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Gdyni 1.Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezp. społ. oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubepzieczeń społ. i ubezp.zdrowotnego/ 2.Ustalanie urpawnień do świadczeń z ubezp.społ. i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu/ 3. Prawidłowość i terminowość opracowywania wniosków o świadczenie emerytalne i rentowe./4. Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezp.społ. 06.12.2021 - 07.12.2021 metryczka
ZUS Protokół kontroli - bez uwag
3 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 planowa kontrola e-dziennik na podstawie upoważnienia nr 3/2021 Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 07.05.2021r. 19.05.2021 - 19.05.2021 metryczka
Protokół - bez uwag

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Alicja Spica
Wprowadził informację: Joanna Żak-Tyburska
Ostatnio zmodyfikował: Joanna Żak-Tyburska
Data wytworzenia informacji: 19.05.2021
Data udostępnienia informacji: 19.05.2021
Ostatnia aktualizacja: 16.12.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.12.2021 14:30 Aktualizacja treści Joanna Żak-Tyburska
16.12.2021 14:28 Aktualizacja treści Joanna Żak-Tyburska
24.09.2021 13:08 Aktualizacja treści Joanna Żak-Tyburska
24.09.2021 13:05 Aktualizacja treści Joanna Żak-Tyburska
19.05.2021 15:57 Aktualizacja treści Joanna Żak-Tyburska
19.05.2021 15:56 Aktualizacja treści Joanna Żak-Tyburska
19.05.2021 15:54 Aktualizacja treści Joanna Żak-Tyburska
19.05.2021 15:53 Aktualizacja treści Joanna Żak-Tyburska
19.05.2021 15:53 Aktualizacja treści Joanna Żak-Tyburska
19.05.2021 15:49 Aktualizacja treści Joanna Żak-Tyburska