Kontrole 2019 r.:

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Przedmiot kontroli Termin kontroli Do pobrania  
1 Biuro Kontroli Urzędu Miasta Gdyni 1. Weryfikacja sprzętu i wyposażenia zakupionego w ramach projektu pn. „Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni” zgodnie z wytycznymi Wydziału Projektu Rozwojowych. 12.02.2019 - 12.02.2019 metryczka
Protokół znajduje się u dyrektora szkoły.
2 Biuro Kontroli Urzędu Miasta Gdyni 1. Weryfikacja poprawności danych w informacji dotyczącej odpłatnego najmu pomieszczeń za 2017 r. w związku z projektem „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni. 03.12.2018 - 31.01.2019 metryczka
Protokół znajduje się u dyrektora szkoły.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Ewa Piątek
Wprowadził informację: Marek Telecki
Data wytworzenia informacji: 24.05.2019
Data udostępnienia informacji: 24.05.2019