Kontrole 2021

 1. Kontrola Urzędu Miastaa w Gdyni Wydziasłu Audytu i Ochrony Danych
  Data przeprowadzenia kontroli: od 13.05.2021 r. do 28.06.2021 r.
  Przedmiotem kontroli była weryfikacja poprawności danych w informacji dotyczącej najmu/dzierżawy/użyczenia pomieszczeń budynku szkoły w 2020 r. (projekt "Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gdyni").
  Protokół kontroli nr 4.15/2021 - dostępny do wglądu w szkole (gabinet kierownika administracyjnego).

 2. Kontrola Pańtwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
  Data przeprowadzenia kontroli: 18.10.2021 r.
  Przedmiotem kontroli była ocena sposobu żywienia w jednostkach systemu oświaty.
  Protokół kontroli  nr BŻŻ/9/A/2021/121/2021 - dostępny do wglądu w szkole (gabinet kierownika administracyjnego).

 3. Kontroa Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
  Data przeprowadzenia kontroli: 14.12.2021 r.
  Przedmiotem kontroli był bieżacy stan sanitarno-higieniczny w placówce oraz ocena przestrzegania procedur przeciwpandemicznych COVID-19.
  Protokół kontroli nr ND-440/105/KB/2021 - dostępny do wglądu w szkole (gabinet kierownika administracyjnego).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Marek Prusak
Wprowadził informację: Katarzyna Sobczyńska
Data wytworzenia informacji: 07.09.2022
Data udostępnienia informacji: 07.09.2022