Kontrole 2018:

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Przedmiot kontroli Termin kontroli Do pobrania  
1 Referat Kontroli Finansowej Urzędu Miasta Gdyni kontrola sprawdzająca za rok 2018: ewidencja księgowa i sprawozdawczość, prawidłowe dokonywanie wydatków budżetowych,gospodarka kasowa, w tym druki ścisłego zarachowania 10.10.2018 - 12.11.2018 metryczka
Protokoły z kontroli do wglądu w siedzibie I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Narcyzowej 6 u kierownika administracyjnego – pani Heleny Ul, piętro II, pokój 45 w godzinach 10:00 -14:00. Telefon kontaktowy 58/664-82-36.
2 Kuratorium Oświaty w Gdańsku zapewnienia warunków i organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych 28.06.2018 - 28.06.2018 metryczka
Protokoły z kontroli do wglądu w siedzibie I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Narcyzowej 6 u kierownika administracyjnego – pani Heleny Ul, piętro II, pokój 45 w godzinach 10:00 -14:00. Telefon kontaktowy 58/664-82-36.
3 Biuro Kontroli Urzędu Miasta Gdyni weryfikacja sprzętu i wyposażenia oraz dokumentacji w ramach projektu pn. "Rozwój elektronicznych usług publicznych w Gdyni" - umowa nr UDA-RPPM.02.02.02-00-015/10-00 07.02.2018 - 07.02.2018 metryczka
Protokoły z kontroli do wglądu w siedzibie I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Narcyzowej 6 u kierownika administracyjnego – pani Heleny Ul, piętro II, pokój 45 w godzinach 10:00 -14:00. Telefon kontaktowy 58/664-82-36.
4 Wydział Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Gdyni kompleksowa kontrola zamówień publicznych 21.02.2018 - 16.03.2018 metryczka
Protokoły z kontroli do wglądu w siedzibie I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Narcyzowej 6 u kierownika administracyjnego – pani Heleny Ul, piętro II, pokój 45 w godzinach 10:00 -14:00. Telefon kontaktowy 58/664-82-36.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Lidia Łączyńska
Wprowadził informację: Małgorzata Kołomańska
Data wytworzenia informacji: 16.03.2018
Data udostępnienia informacji: 20.05.2019