2022:

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Przedmiot kontroli Termin kontroli Do pobrania  
1 Zespół Palcówek Specjalistycznych w Gdyni. Przestrzeganie procedur udzielania zamówień publicznych – procedury wewnętrzne oraz stosowanie ustawy Prawo zamówień publicznych za rok 2021. 26.09.2022 - 07.10.2022 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 4337kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Honorata Woźniak na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
2 Stowarzyszenie „ALTER – EGO” z siedzibą w Warszawie – Wesołej. Realizacja zleconego zadania, polegającego na prowadzeniu schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni oraz prawidłowość wykorzystania dotacji w II kw. 2022 r. 30.09.2022 - 13.10.2022 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 2382kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Małgorzata Krzyżewska na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
3 Rodzina Zastępcza Zawodowa zam. Nakla. 1. Zapewnienie dziecku dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych. 2. Zapewnienie kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych i szkolnych. 3. Umożliwienie kontaktu dziecku z rodzicami i innymi osobami bliskimi. 4. Zapewnienie dziecku wypoczynku i organizacji czasu wolnego. 5. Zapewnienie właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań. 6. Zaspokojenie potrzeb bytowych dziecka (w tym zakup odzieży, obuwia, środków higienicznych, wyposażenia pokoju, pomocy edukacyjnych). 12.12.2022 - 16.12.2022 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 1737kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Dorota Lepak - Czoska na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
4 Stowarzyszenie „Gaudium Vitae” im. Stanisławy Leszczyńskiej w Gdyni. Prawidłowość realizacji zleconego zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pt.: „Pomoc dla samotnych matek i rodzin w trudnej sytuacji życiowej – edycja druga”. 12.12.2022 - 23.12.2022 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 2239kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
5 Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście zs. w Gdańsku. Realizacja zleconego zadania, polegającego na prowadzeniu punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego oraz prawidłowość wykorzystania dotacji w I kwartale 2022 r. 01.06.2022 - 14.06.2022 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 2104kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Katarzyna Janiszewska na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
6 WTZ prowadzony przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni z siedzibą w Gdyni. 1. § 22 ust. 2 Rozporządzenia MG,P i PS z dnia 25.03.2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej. 2. Realizowanie „Gdyńskiego Standardu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej w Warsztatach Terapii Zajęciowej. 3. Prawidłowość wykorzystania środków PFRON w I kwartale 2022 r. 29.04.2022 - 13.05.2022 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 3211kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Małgorzata Krzyżewska na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
7 Gdańska Fundacja Innowacji Społecznych z siedzibą w Gdańsku. Prawidłowość wykorzystania dotacji w I kw. 2022 r. w ramach realizacji zleconego zadania, polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci- „Dom pod Magnolią”. 21.06.2022 - 01.07.2022 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 1685kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Małgorzata Krzyżewska na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
8 Fundacja L’ARCHE zs. w Śledziejowicach 336 (gm. Wieliczka). Wspólnota w Gdyni. Realizacja zleconego zadania, polegającego na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, objętych procesem usamodzielnienia oraz prawidłowość wykorzystania dotacji. 31.10.2022 - 16.11.2022 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 3865kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
9 Rodzina Zastępcza Zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego zam. w Sopocie. 1. Zapewnienie dziecku dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych. 2. Zapewnienie kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych i szkolnych. 3. Umożliwienie kontaktu dziecku z rodzicami i innymi osobami bliskimi. 4. Zapewnienie dziecku wypoczynku i organizacji czasu wolnego. 5. Zapewnienie właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań. 6. Zaspokojenie potrzeb bytowych dziecka (w tym zakup odzieży, obuwia, środków higienicznych, wyposażenia pokoju, pomocy edukacyjnych). 28.11.2022 - 02.12.2022 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 1609kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Dorota Lepak - Czoska na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
10 Fundacja Laurentius w Olsztynie, Odział w Gdańsku Centrum Opieki Serenus DPS Realizacja zleconego zadania, polegającego na zapewnieniu 29 miejsc w Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz prawidłowość wykorzystania dotacji. 31.10.2022 - 16.11.2022 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 2739kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Katarzyna Janiszewska na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
11 Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Osób z Wadą Słuchu „Cisza” w Gdyni. 1. § 22 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej. 2. Realizowanie Gdyńskiego Standardu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej w Warsztatach Terapii Zajęciowej w 2021 r. 3. Prawidłowość wykorzystania środków PFRON w II kwartale 2022 r. 23.09.2022 - 06.10.2022 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 2653kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Katarzyna Janiszewska na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
12 Fundacja Laurentius Centrum Opieki Serenus Dom Pomocy Społecznej z siedzibą w Gdańsku. Realizacja zleconego zadania polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz prawidłowość wykorzystania dotacji w I kwartale 2022 r. 27.09.2022 - 11.10.2022 Plik pdf  protokół - rozmiar: 3528kb   metryczka
13 Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” w Borowym Młynie 22, Oddział w Nowym Stawie. Realizacja zleconego zadania pod nazwą: „Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi” oraz prawidłowość wykorzystania dotacji w I kwartale 2022 r. 26.09.2022 - 07.10.2022 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 3101kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
14 Warsztat Terapii Zajęciowej przy Fundacji na Rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwoju w Gdyni. 1.§ 22 ust. 2 Rozporządzenia MG,PiPS z dnia 25.03.2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej. 2.Realizowanie Gdyńskiego Standardu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej w Warsztatach Terapii Zajęciowej. 3. Prawidłowość wykorzystania środków PFRON. 4. Realizowanie wniosków pokontrolnych. 30.06.2022 - 15.07.2022 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 5322kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
15 Stowarzyszenie „Alter – Ego” z siedzibą w Warszawie – Wesołej. Realizacja zleconego zadania polegającego na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni i ogrzewalni oraz prawidłowość wykorzystania dotacji w I kwartale 2022 r. 29.04.2022 - 19.05.2022 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 3558kb   metryczka
16 Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu „Cisza” w Gdyni. Realizacja zleconego zadania, polegającego na prowadzeniu klubu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w I kwartale 2022 r. 27.06.2022 - 08.07.2022 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 1835kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Elżbieta Badaj na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
17 Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej w Gdańsku 1. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci – „Dom na Klifie”. 2. Sposób archiwizacji dokumentów kadrowych. 3. Sposób archiwizacji dokumentacji merytorycznej dotyczącej podopiecznych. 30.05.2022 - 05.06.2022 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 2585kb   metryczka
18 Spółdzielnia Socjalna „Razem” w Gdyni. Realizacja zleconego zadania polegającego na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS w Gdyni oraz prawidłowości wykorzystania dotacji. 28.04.2022 - 13.05.2022 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 4079kb   metryczka
19 Warsztat Terapii Zajęciowej przy Centrum Pomocowym Caritas im. Św. Ojca Pio w Gdyni. 1. § 22 ust. 2 Rozporządzenia MG, PiPS z dnia 25.03.2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej; 2. Realizowanie Gdyńskiego Standardu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej w Warsztatach Terapii Zajęciowej; 3. Prawidłowość wykorzystania środków PFRON. 23.05.2022 - 03.06.2022 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 8776kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Elżbieta Badaj na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
20 Rodzinny Dom Dziecka w Będźmierowicach. 1. Zapewnienie dziecku dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych. 2. Zapewnienie kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych i szkolnych. 3. Umożliwienie kontaktu dziecku z rodzicami i innymi osobami bliskimi. 4. Zapewnienie dziecku wypoczynku i organizacji czasu wolnego. 5. Zapewnienie właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań. 6. Zaspokojenie potrzeb bytowych dziecka (w tym zakup odzieży, obuwia, środków higienicznych, wyposażenia pokoju, pomocy edukacyjnych). 15.03.2022 - 23.03.2022 Plik pdf  protokół - rozmiar: 3009kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
21 Zawodowa Rodzina Zastępcza w Wejherowie. 1. Zapewnienie dziecku dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych. 2. Zapewnienie kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych i szkolnych. 3. Umożliwienie kontaktu dziecku z rodzicami i innymi osobami bliskimi. 4. Zapewnienie dziecku wypoczynku i organizacji czasu wolnego. 5. Zapewnienie właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań. 6. Zaspokojenie potrzeb bytowych dziecka (w tym zakup odzieży, obuwia, środków higienicznych, wyposażenia pokoju, pomocy edukacyjnych). 01.03.2022 - 07.03.2022 Plik pdf  protokół - rozmiar: 2435kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.)
22 Rodziny Dom Dziecka w Gdyni. 1. Zapewnienie dziecku dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych. 2. Zapewnienie kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych i szkolnych. 3. Umożliwienie kontaktu dziecku z rodzicami i innymi osobami bliskimi. 4. Zapewnienie dziecku wypoczynku i organizacji czasu wolnego. 5. Zapewnienie właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań. 6. Zaspokojenie potrzeb bytowych dziecka (w tym zakup odzieży, obuwia, środków higienicznych, wyposażenia pokoju, pomocy edukacyjnych). 14.02.2022 - 22.02.2022 Plik pdf  protokół - rozmiar: 3841kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
23 Rodzinny Dom Dziecka 1. Zapewnienie dziecku dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych. 2. Zapewnienie kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych i szkolnych. 3. Umożliwienie kontaktu dziecku z rodzicami i innymi osobami bliskimi. 4. Zapewnienie dziecku wypoczynku i organizacji czasu wolnego. 5. Zapewnienie właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań. 6. Zaspokojenie potrzeb bytowych dziecka (w tym zakup odzieży, obuwia, środków higienicznych, wyposażenia pokoju, pomocy edukacyjnych). 24.01.2022 - 31.01.2022 Plik pdf  protokół - rozmiar: 3453kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
24 Zawodowa Rodzina Zastępcza w Gdyni. 1. Zapewnienie dziecku dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych. 2. Zapewnienie kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych i szkolnych. 3. Umożliwienie kontaktu dziecku z rodzicami i innymi osobami bliskimi. 4. Zapewnienie dziecku wypoczynku i organizacji czasu wolnego. 5. Zapewnienie właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań. 6. Zaspokojenie potrzeb bytowych dziecka (w tym zakup odzieży, obuwia, środków higienicznych, wyposażenia pokoju, pomocy edukacyjnych). 11.01.2022 - 17.01.2022 Plik pdf   - rozmiar: 3491kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
25 Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej w Gdańsku. 1. Sposobu dokumentowania, przechowywania leków znajdujących się w Placówce oraz nadzór nad wydawaniem leków wychowankom. 2. Przechowywanie, nadzór i dostęp do niebezpiecznych przedmiotów na terenie Placówki. 03.01.2022 - 05.01.2022 Plik pdf   - rozmiar: 1950kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Elżbieta Badaj na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Cezary Horewicz
Ostatnio zmodyfikował: Cezary Horewicz
Data wytworzenia informacji: 07.03.2022
Data udostępnienia informacji: 10.03.2022
Ostatnia aktualizacja: 21.03.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.03.2023 11:24 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
20.03.2023 14:28 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
15.03.2023 11:17 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
15.03.2023 09:33 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
22.02.2023 12:36 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
22.02.2023 12:14 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
22.02.2023 12:10 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
22.02.2023 12:05 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
06.02.2023 15:07 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
25.01.2023 13:57 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
13.12.2022 13:55 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
13.12.2022 13:52 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
12.12.2022 12:03 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
12.12.2022 11:59 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
21.10.2022 10:01 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
02.09.2022 13:48 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
17.08.2022 10:24 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
22.07.2022 13:09 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
19.07.2022 14:46 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
19.07.2022 14:43 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
11.05.2022 15:08 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
11.05.2022 15:05 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
11.05.2022 15:01 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
26.04.2022 14:49 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
10.03.2022 13:01 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
10.03.2022 12:56 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
10.03.2022 12:55 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
10.03.2022 12:54 Aktualizacja treści Cezary Horewicz