2022:

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Przedmiot kontroli Termin kontroli Do pobrania  
1 Stowarzyszenie „Alter – Ego” z siedzibą w Warszawie – Wesołej. Realizacja zleconego zadania polegającego na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni i ogrzewalni oraz prawidłowość wykorzystania dotacji w I kwartale 2022 r. 29.04.2022 - 19.05.2022 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 3558kb   metryczka
2 Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu „Cisza” w Gdyni. Realizacja zleconego zadania, polegającego na prowadzeniu klubu terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych, mieszkańców Gdyni oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w I kwartale 2022 r. 27.06.2022 - 08.07.2022 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 1835kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Elżbieta Badaj na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
3 Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej w Gdańsku 1. Sprawozdanie końcowe z wykonania zadania publicznego, polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci – „Dom na Klifie”. 2. Sposób archiwizacji dokumentów kadrowych. 3. Sposób archiwizacji dokumentacji merytorycznej dotyczącej podopiecznych. 30.05.2022 - 05.06.2022 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 2585kb   metryczka
4 Spółdzielnia Socjalna „Razem” w Gdyni. Realizacja zleconego zadania polegającego na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS w Gdyni oraz prawidłowości wykorzystania dotacji. 28.04.2022 - 13.05.2022 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 4079kb   metryczka
5 Warsztat Terapii Zajęciowej przy Centrum Pomocowym Caritas im. Św. Ojca Pio w Gdyni. 1. § 22 ust. 2 Rozporządzenia MG, PiPS z dnia 25.03.2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej; 2. Realizowanie Gdyńskiego Standardu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej w Warsztatach Terapii Zajęciowej; 3. Prawidłowość wykorzystania środków PFRON. 23.05.2022 - 03.06.2022 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 8776kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Elżbieta Badaj na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
6 Rodzinny Dom Dziecka w Będźmierowicach. 1. Zapewnienie dziecku dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych. 2. Zapewnienie kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych i szkolnych. 3. Umożliwienie kontaktu dziecku z rodzicami i innymi osobami bliskimi. 4. Zapewnienie dziecku wypoczynku i organizacji czasu wolnego. 5. Zapewnienie właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań. 6. Zaspokojenie potrzeb bytowych dziecka (w tym zakup odzieży, obuwia, środków higienicznych, wyposażenia pokoju, pomocy edukacyjnych). 15.03.2022 - 23.03.2022 Plik pdf  protokół - rozmiar: 3009kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
7 Zawodowa Rodzina Zastępcza w Wejherowie. 1. Zapewnienie dziecku dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych. 2. Zapewnienie kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych i szkolnych. 3. Umożliwienie kontaktu dziecku z rodzicami i innymi osobami bliskimi. 4. Zapewnienie dziecku wypoczynku i organizacji czasu wolnego. 5. Zapewnienie właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań. 6. Zaspokojenie potrzeb bytowych dziecka (w tym zakup odzieży, obuwia, środków higienicznych, wyposażenia pokoju, pomocy edukacyjnych). 01.03.2022 - 07.03.2022 Plik pdf  protokół - rozmiar: 2435kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.)
8 Rodziny Dom Dziecka w Gdyni. 1. Zapewnienie dziecku dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych. 2. Zapewnienie kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych i szkolnych. 3. Umożliwienie kontaktu dziecku z rodzicami i innymi osobami bliskimi. 4. Zapewnienie dziecku wypoczynku i organizacji czasu wolnego. 5. Zapewnienie właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań. 6. Zaspokojenie potrzeb bytowych dziecka (w tym zakup odzieży, obuwia, środków higienicznych, wyposażenia pokoju, pomocy edukacyjnych). 14.02.2022 - 22.02.2022 Plik pdf  protokół - rozmiar: 3841kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
9 Rodzinny Dom Dziecka 1. Zapewnienie dziecku dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych. 2. Zapewnienie kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych i szkolnych. 3. Umożliwienie kontaktu dziecku z rodzicami i innymi osobami bliskimi. 4. Zapewnienie dziecku wypoczynku i organizacji czasu wolnego. 5. Zapewnienie właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań. 6. Zaspokojenie potrzeb bytowych dziecka (w tym zakup odzieży, obuwia, środków higienicznych, wyposażenia pokoju, pomocy edukacyjnych). 24.01.2022 - 31.01.2022 Plik pdf  protokół - rozmiar: 3453kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
10 Zawodowa Rodzina Zastępcza w Gdyni. 1. Zapewnienie dziecku dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych. 2. Zapewnienie kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych i szkolnych. 3. Umożliwienie kontaktu dziecku z rodzicami i innymi osobami bliskimi. 4. Zapewnienie dziecku wypoczynku i organizacji czasu wolnego. 5. Zapewnienie właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań. 6. Zaspokojenie potrzeb bytowych dziecka (w tym zakup odzieży, obuwia, środków higienicznych, wyposażenia pokoju, pomocy edukacyjnych). 11.01.2022 - 17.01.2022 Plik pdf   - rozmiar: 3491kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
11 Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej w Gdańsku. 1. Sposobu dokumentowania, przechowywania leków znajdujących się w Placówce oraz nadzór nad wydawaniem leków wychowankom. 2. Przechowywanie, nadzór i dostęp do niebezpiecznych przedmiotów na terenie Placówki. 03.01.2022 - 05.01.2022 Plik pdf   - rozmiar: 1950kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Elżbieta Badaj na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.)

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Cezary Horewicz
Ostatnio zmodyfikował: Cezary Horewicz
Data wytworzenia informacji: 07.03.2022
Data udostępnienia informacji: 10.03.2022
Ostatnia aktualizacja: 02.09.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.09.2022 13:48 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
17.08.2022 10:24 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
22.07.2022 13:09 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
19.07.2022 14:46 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
19.07.2022 14:43 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
11.05.2022 15:08 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
11.05.2022 15:05 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
11.05.2022 15:01 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
26.04.2022 14:49 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
10.03.2022 13:01 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
10.03.2022 12:56 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
10.03.2022 12:55 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
10.03.2022 12:54 Aktualizacja treści Cezary Horewicz