2021:

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Przedmiot kontroli Termin kontroli Do pobrania  
1 Fundacja Laurentius z siedzibą w Olsztynie, ul. Hozjusza 19. Centrum Opieki Serenus z siedzibą w Gdańsku. Realizacja zleconego zadania polegającego na zapewnieniu całodobowej opieki w domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz prawidłowość wykorzystania dotacji w II kwartale 2021 r. 28.10.2021 - 12.11.2021 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 3272kb   metryczka
2 Gdyński Ośrodek Wsparcia z siedzibą w Gdyni ul. Chwarznieńska 93. Postępowanie z depozytami pieniężnymi i wartościowymi 25.11.2021 - 08.12.2021 Plik pdf   - rozmiar: 4302kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Elżbieta Badaj na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
3 Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście w Gdańsku. Realizacja zleconego zadania, polegającego na prowadzeniu punktu dystrybucji wsparcia żywnościowego oraz prawidłowość wykorzystania dotacji w I kwartale 2021 r. 24.06.2021 - 07.07.2021 Plik pdf   - rozmiar: 2423kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Katarzyna Janiszewska na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
4 Fundacja Laurentius w Olsztynie, Centrum Opieki Serenus DPS w Gdańsku. Realizacja zleconego zadania, polegającego na zapewnieniu 29 miejsc w Domu Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku oraz prawidłowość wykorzystania dotacji w I kwartale 2021 r. 23.09.2021 - 06.10.2021 Plik pdf   - rozmiar: 4291kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Katarzyna Janiszewska na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
5 Warsztat Terapii Zajęciowej przy ADAPA Fundacji na Rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwoju w Gdyni. 1. § 22 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej. 2. Realizowanie Gdyńskiego Standardu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej w Warsztatach Terapii Zajęciowej w 2020 r. 3. Prawidłowość wykorzystania środków PFRON w II kwartale 2021 r. 28.10.2021 - 15.11.2021 Plik pdf   - rozmiar: 4641kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Katarzyna Janiszewska na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
6 Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” w Borowym Młynie 22, Oddział w Nowym Stawie. Realizacja zleconego zadania, polegającego na zapewnieniu schronienia wraz z wyżywieniem dla osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi oraz prawidłowość wykorzystania dotacji w II kwartale 2021r. 22.10.2021 - 05.11.2021 Plik pdf   - rozmiar: 2796kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
7 Warsztat Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Osób z Wadą Słuchu „Cisza”. 1. § 22 ust. 2 Rozporządzenia MG, P i PS z dnia 25.03.2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej. 2. Realizowanie „Gdyńskiego Standardu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej w Warsztatach Terapii Zajęciowej. 3. Prawidłowość wykorzystania środków PFRON. 27.09.2021 - 08.10.2021 Plik pdf  protokół - rozmiar: 3470kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Elżbieta Badaj na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
8 Spółdzielnia Socjalna „Razem” z siedzibą w Gdyni Spółdzielnia Socjalna „Razem” z siedzibą w Gdyni. 31.05.2021 - 14.06.2021 Plik pdf  protokół - rozmiar: 1575kb   metryczka
9 Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej w Gdańsku. Realizacja zleconego zadania oraz prawidłowość wykorzystania dotacji w I kwartale 2021 r. 30.06.2021 - 14.07.2021 Plik pdf  protokół - rozmiar: 1616kb   metryczka
10 Stowarzyszenie „ALTER – EGO” z siedzibą w Warszawie – Wesołej Realizacja zleconego zadania, polegającego na prowadzeniu schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni oraz prawidłowość wykorzystania dotacji w I kw. 2021 r. 31.05.2021 - 11.06.2021 Plik pdf  protokół - rozmiar: 2407kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Małgorzata Krzyżewska na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
11 Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Zarząd Wojewódzki w Gdańsku. Realizacja zleconego zadania, polegającego na wspieraniu ubogich mieszkańców Gdyni oraz prawidłowość wykorzystania dotacji. 25.05.2021 - 07.06.2021 Plik pdf  protokół - rozmiar: 1280kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Katarzyna Janiszewska na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
12 WTZ przy Centrum Pomocowym Caritas im. Św. Ojca Pio z siedzibą w Gdyni. 1. § 22 ust. 2 Rozporządzenia MG,P i PS z dnia 25.03.2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej. 2. Realizowanie „Gdyńskiego Standardu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej w Warsztatach Terapii Zajęciowej. 3. Prawidłowość wykorzystania środków PFRON w I kwartale 2021 r. 30.04.2021 - 17.05.2021 Plik pdf  protokół - rozmiar: 3554kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Małgorzata Krzyżewska na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
13 Stowarzyszenie „Gaudium Vitae” im. Stanisławy Leszczyńskiej w Gdyni. Realizacja zleconego zadania, polegającego na wspieraniu samotnych matek i rodzin ubogich oraz prawidłowość wykorzystania dotacji w I kwartale 2021 r. 30.06.2021 - 20.07.2021 Plik pdf  protokół - rozmiar: 2465kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
14 Warsztat Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni. 1. § 22 ust. 2 Rozporządzenia MG,PiPS z dnia 25.03.2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej. 2. Realizowanie Gdyńskiego Standardu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej w Warsztatach Terapii Zajęciowej. 3. Prawidłowość wykorzystania środków PFRON. 31.05.2021 - 14.06.2021 Plik pdf  protokół - rozmiar: 3593kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
15 Stowarzyszenie „Alter – Ego” z siedzibą w Warszawie – Wesołej. Realizacja zleconego zadania, polegającego na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni i ogrzewalni oraz prawidłowość wykorzystania dotacji w I kwartale 2021 r. 30.04.2021 - 17.05.2021 Plik pdf  protokół - rozmiar: 3847kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
16 Stowarzyszenie Osób z Wadą Słuchu „Cisza” w Gdyni. Realizacja zleconego zadania oraz prawidłowości wykorzystania dotacji w I kwartale 2021 r. 29.04.2021 - 14.05.2021 Plik pdf  protokół - rozmiar: 1645kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Elżbieta Badaj na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
17 Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu rodzinnego Nr 6 w Gdyni. Kontrola wydatkowania i sposobu dokumentowania dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, przyznanego na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego. 29.01.2021 - 11.02.2021 Plik pdf   - rozmiar: 1763kb   metryczka
protokół
18 Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu rodzinnego Nr 5 w Gdyni. Kontrola wydatkowania i sposobu dokumentowania dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, przyznanego na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego. 29.01.2021 - 11.02.2021 Plik pdf   - rozmiar: 1772kb   metryczka
protokół
19 Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu rodzinnego Nr 4 w Gdyni. Kontrola wydatkowania i sposobu dokumentowania dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, przyznanego na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego. 29.01.2021 - 11.02.2021 Plik pdf   - rozmiar: 1809kb   metryczka
protokół
20 Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu rodzinnego Nr 2 w Gdyni. Kontrola wydatkowania i sposobu dokumentowania dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, przyznanego na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego. 29.01.2021 - 11.02.2021 Plik pdf   - rozmiar: 1756kb   metryczka
protokół
21 Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu rodzinnego Nr 1 w Gdyni. Kontrola wydatkowania i sposobu dokumentowania dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, przyznanego na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego. 29.01.2021 - 11.02.2021 Plik pdf   - rozmiar: 1736kb   metryczka
protokół

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Alicja Domańska
Ostatnio zmodyfikował: Cezary Horewicz
Data wytworzenia informacji: 01.07.2021
Data udostępnienia informacji: 10.03.2022
Ostatnia aktualizacja: 08.04.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.04.2022 13:10 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
10.03.2022 12:49 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
10.03.2022 12:44 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
10.03.2022 12:44 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
07.03.2022 13:37 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
07.03.2022 13:29 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
01.02.2022 08:30 Aktualizacja treści Alicja Domańska
16.12.2021 08:43 Aktualizacja treści Alicja Domańska
23.11.2021 13:32 Aktualizacja treści Alicja Domańska
25.10.2021 11:52 Aktualizacja treści Alicja Domańska
19.10.2021 13:08 Aktualizacja treści Alicja Domańska
27.09.2021 08:51 Aktualizacja treści Alicja Domańska
21.09.2021 09:29 Aktualizacja treści Alicja Domańska
19.08.2021 10:30 Aktualizacja treści Alicja Domańska
01.07.2021 10:45 Aktualizacja treści Alicja Domańska