2020:

Lp. Nazwa jednostki kontrolowanej Przedmiot kontroli Termin kontroli Do pobrania  
1 WTZ prowadzony przez „ADAPA” Fundację na rzecz Osób z Autyzmem i Innymi Zaburzeniami Rozwoju w Gdyni. § 22 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej. 2. Realizowanie Gdyńskiego Standardu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej w Warsztatach Terapii Zajęciowej. 3. Weryfikacja wniosków pokontrolnych w roku 2019. 4. Prawidłowość wykorzystania środków PFRON w II kwartale 2020 r. 21.09.2020 - 08.10.2020 Plik pdf  protokół - rozmiar: 2986kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Elżbieta Badaj na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
2 Spółdzielnia Socjalna „Razem” z siedzibą w Gdyni, ul. Szyprów 26. Realizacja zleconego zadania oraz prawidłowość wykorzystania dotacji w I kwartale 2020 r. 14.12.2020 - 22.12.2020 Plik pdf  protokół - rozmiar: 1576kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Elżbieta Badaj na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
3 Stowarzyszenie Opiekuńcze Nadzieja (LIDER) w Lublinie, ul. Kolorowa 6. Przestrzeganie zapisów „Gdyńskiego Standardu Specjalistycznych Usług Opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania” - § 8 pkt 3, 4 i 5 „Standardu”, w zakresie realizacji Umowy Nr MOPS.DZP.324.3.24/2020 z dnia 20.04.2020 r. na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci ze spektrum autyzmu z terenu Gdyni. 07.12.2020 - 18.12.2020 Plik pdf  protokół - rozmiar: 3082kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
4 Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej w Gdańsku, Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Dom pod Magnolią” w Gdyni, Al. Zwycięstwa 199. Kontrola wydatkowania i sposobu dokumentowania dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, przyznanych na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego oraz łączących zadania placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego i interwencyjnego. 04.12.2020 - 17.12.2020 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 1933kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
5 Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej w Gdańsku, Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Dom na Klifie” w Gdyni, ul. Dywizji Kościuszkowskiej 4. Kontrola wydatkowania i sposobu dokumentowania dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, przyznanych na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego oraz łączących zadania placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego i interwencyjnego. 04.12.2020 - 17.12.2020 Plik pdf  protokół GFIS - rozmiar: 2087kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
6 Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni, ul. Harcerska 4.  Realizacja § 22 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.03.2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej.  Realizacja Gdyńskiego Standardu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej w Warsztatach Terapii Zajęciowej.  Prawidłowość wykorzystania środków PFRON. 28.12.2020 - 12.01.2021 Plik pdf   - rozmiar: 4372kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Katarzyna Janiszewska na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
7 Agencja Służby Społecznej Kościelak Sp. J. w Warszawie, ul. Kwiatowa 9. Przestrzeganie zapisów „Gdyńskiego Standardu Specjalistycznych Usług Opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania” - § 8 pkt 3, 4 i 5 „Standardu”, w zakresie realizacji Umowy nr MOPS.DZP.324.25/2019 z dnia 31.05.2019 r. – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dorosłych osób ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera z terenu Gdyni. 23.11.2020 - 04.12.2020 Plik pdf   - rozmiar: 2682kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
8 Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3 w Gdyni, ul. Druskiennicka 38. Kontrola wydatkowania i sposobu dokumentowania dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, przyznanych na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego oraz łączących zadania placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego i interwencyjnego. 04.12.2020 - 17.12.2020 Plik pdf   - rozmiar: 2715kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
9 Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 2 w Gdyni, ul. Św. Faustyny 9. Kontrola wydatkowania i sposobu dokumentowania dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, przyznanych na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego oraz łączących zadania placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego i interwencyjnego. 04.12.2020 - 17.12.2020 Plik pdf   - rozmiar: 2529kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
10 Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 1 w Gdyni, ul. Łanowa 22 A. Kontrola wydatkowania i sposobu dokumentowania dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego określonego w przepisach o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, przyznanych na dzieci umieszczone w placówkach opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego oraz łączących zadania placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego i interwencyjnego. 04.12.2020 - 17.12.2020 Plik pdf   - rozmiar: 2699kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
11 Stowarzyszenie „ALTER – EGO” z siedzibą w Warszawie – Wesołej, ul. Wiślana 7 Realizacja zleconego zadania, polegającego na prowadzeniu schroniska dla bezdomnych osób i rodzin na terenie Gdyni oraz prawidłowość wykorzystania dotacji w II kw. 2020 r. 30.11.2020 - 11.12.2020 Plik pdf  protokół - rozmiar: 2055kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Małgorzata Krzyżewska na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
12 Gdańska Fundacja Innowacji Społecznych z siedzibą w Gdańsku, ul. Gościnna 14 Prawidłowość wykorzystania dotacji w II kw. 2020 r. w ramach realizacji zleconego zadania, polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci- „Dom pod Magnolią”. 14.12.2020 - 28.12.2020 Plik pdf  protokół - rozmiar: 1972kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Małgorzata Krzyżewska na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
13 Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” w Borowym Młynie 22. Realizacja zleconego zadania polegającego na zapewnieniu schronienia wraz z wyżywieniem dla osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi oraz prawidłowość wykorzystania dotacji w II kwartale 2020 r. 16.12.2020 - 30.12.2020 Plik pdf  protokół - rozmiar: 2595kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
14 Gdańska Fundacja Innowacji Społecznych z siedzibą w Gdańsku, ul. Gościnna 14 Prawidłowość wykorzystania dotacji w II kw. 2020 r. w ramach realizacji zleconego zadania, polegającego na prowadzeniu całodobowej placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci- „Dom na Klifie”. 30.11.2020 - 11.12.2020 Plik pdf  protokół - rozmiar: 1468kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Elżbieta Badaj na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
15 Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście w Gdańsku. Realizacja zleconego zadania, polegającego na prowadzeniu punktów dystrybucji wsparcia żywnościowego oraz prawidłowość wykorzystania dotacji. 19.10.2020 - 30.10.2020 Plik pdf  protokół - rozmiar: 2853kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Katarzyna Janiszewska na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
16 Warsztat Terapii Zajęciowej przy Centrum Pomocowym Caritas im. Św. Ojca Pio w Gdyni. 1.§ 22 ust. 2 Rozporządzenia MG,PiPS z dnia 25.03.2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej. 2. Realizowanie Gdyńskiego Standardu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej w Warsztatach Terapii Zajęciowej. 3. Prawidłowość wykorzystania środków PFRON. 23.11.2020 - 04.12.2020 Plik pdf  protokół - rozmiar: 3303kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
17 Polski Komitet Pomocy Społecznej Pomorski Zarząd Wojewódzki w Gdańsku. Realizacja zleconego zadania, polegającego na wspieraniu ubogich mieszkańców Gdyni oraz prawidłowość wykorzystania dotacji. 23.11.2020 - 04.12.2020 Plik pdf  protokół - rozmiar: 1928kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Katarzyna Janiszewska na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
18 WTZ przy Stowarzyszeniu Osób z Wadą Słuchu „Cisza” z siedzibą w Gdyni 1. § 22 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej. 2. Realizowanie Gdyńskiego Standardu Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej w Warsztatach Terapii Zajęciowej. 3. Prawidłowość wykorzystania środków PFRON w III kwartale 2020 r. 19.10.2020 - 05.11.2020 Plik pdf  protokół - rozmiar: 2984kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Małgorzata Krzyżewska na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
19 Spółdzielnia Socjalna „Razem” z siedzibą w Gdyni Realizacja zleconego zadania, polegającego na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS w Gdyni oraz prawidłowość wykorzystania dotacji. 28.09.2018 - 12.10.2018 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 2986kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Elżbieta Badaj na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
20 Fundacja Wsparcia Osób z Zaburzeniami Komunikacji „Między Słowami” w Gdyni Przestrzeganie zapisów „Gdyńskiego Standardu Specjalistycznych Usług Opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania” - § 8 pkt 3, 4 i 5 „Standardu” oraz w zakresie realizacji Umowy Nr MOPS.DZP.324.21/2019 z dnia 25.04.2019 r. na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z afazją z terenu Gdyni 20.07.2020 - 31.07.2020 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 2597kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
21 Rodzina Zastępcza Spokrewniona zam. w Gdyni. 1. Zapewnienie dziecku dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych. 2. Zapewnienie kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych i szkolnych. 3. Umożliwienie kontaktu dziecku z rodzicami i innymi osobami bliskimi. 4. Zapewnienie dziecku wypoczynku i organizacji czasu wolnego. 5. Zapewnienie właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań. 6. Zaspokojenie potrzeb bytowych dziecka (w tym zakup odzieży, obuwia, środków higienicznych, wyposażenia pokoju, pomocy edukacyjnych). 03.03.2020 - 04.03.2020 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 1745kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
22 Rodzina Zastępcza Spokrewniona zam. w Gdyni. 1. Zapewnienie dziecku dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych. 2. Zapewnienie kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych i szkolnych. 3. Umożliwienie kontaktu dziecku z rodzicami i innymi osobami bliskimi. 4. Zapewnienie dziecku wypoczynku i organizacji czasu wolnego. 5. Zapewnienie właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań. 6. Zaspokojenie potrzeb bytowych dziecka (w tym zakup odzieży, obuwia, środków higienicznych, wyposażenia pokoju, pomocy edukacyjnych). 11.03.2020 - 12.03.2020 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 1564kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
23 Firma „GWARANT – Tomczyk” Spółka Jawna w Głogowie. Przestrzeganie zapisów „Gdyńskiego Standardu Usług Opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania” - § 8 pkt 3, 4 i 5 „Standardu”, w zakresie realizacji Umowy nr MOPS.DZP.324.35/2019 z dnia 26.11.2019 r. (rejon DOPS Nr 3). 27.02.2020 - 12.03.2020 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 1588kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
24 Rodzina Zastępcza Spokrewniona zam. w Gdyni. 1. Zapewnienie dziecku dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych. 2. Zapewnienie kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych i szkolnych. 3. Umożliwienie kontaktu dziecku z rodzicami i innymi osobami bliskimi. 4. Zapewnienie dziecku wypoczynku i organizacji czasu wolnego. 5. Zapewnienie właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań. 6. Zaspokojenie potrzeb bytowych dziecka (w tym zakup odzieży, obuwia, środków higienicznych, wyposażenia pokoju, pomocy edukacyjnych). 24.02.2020 - 26.02.2020 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 2105kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
25 Rodzina Zastępcza Spokrewniona zam. w Gdyni. 1. Zapewnienie dziecku dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych. 2. Zapewnienie kształcenia, wyrównywania braków rozwojowych i szkolnych. 3. Umożliwienie kontaktu dziecku z rodzicami i innymi osobami bliskimi. 4. Zapewnienie dziecku wypoczynku i organizacji czasu wolnego. 5. Zapewnienie właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań. 6. Zaspokojenie potrzeb bytowych dziecka (w tym zakup odzieży, obuwia, środków higienicznych, wyposażenia pokoju, pomocy edukacyjnych). 11.02.2020 - 12.02.2020 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 1926kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).
26 Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza Nr 3 w Gdyni. Prowadzenie dokumentacji, dotyczącej wychowanków, zgodnie z Rozporządzeniem MP i PS z dnia 22.12.2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej: a) plan pomocy dziecku, b) karta pobytu dziecka, c) arkusze badań i obserwacji psychologicznych oraz pedagogicznych, d) karta udziału w zajęciach prowadzonych przez psychologa, pedagoga lub osobę prowadzącą terapię, z opisem ich przebiegu, e) diagnoza. 2. Zgłoszenie wychowanków z uregulowaną sytuacją prawną do ośrodków adopcyjnych, w celu poszukania dla nich rodzin przysposabiających. 3. Umożliwienie wychowankom przez całą dobę dostępu do podstawowych produktów żywnościowych oraz napojów. 27.01.2020 - 07.02.2020 Plik pdf  Protokół - rozmiar: 3042kb   metryczka
Wyłączenia z treści dokonała Anna Wiatrak na podstawie art. 4 pkt 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE L rok 2016 nr 119 str. 1 z późn. zm.).

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Krzysztof Kościelniak
Ostatnio zmodyfikował: Cezary Horewicz
Data wytworzenia informacji: 15.07.2020
Data udostępnienia informacji: 15.07.2020
Ostatnia aktualizacja: 05.04.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.04.2022 09:53 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
30.03.2022 09:20 Aktualizacja treści Jan Kowalski
25.03.2022 09:53 Aktualizacja treści Cezary Horewicz
01.07.2021 12:11 Aktualizacja treści Alicja Domańska
01.07.2021 10:52 Aktualizacja treści Alicja Domańska
01.07.2021 10:52 Aktualizacja treści Alicja Domańska
01.07.2021 10:47 Aktualizacja treści Alicja Domańska
29.06.2021 10:59 Aktualizacja treści Alicja Domańska
06.05.2021 10:23 Aktualizacja treści Alicja Domańska
13.04.2021 10:30 Aktualizacja treści Alicja Domańska
30.03.2021 10:43 Aktualizacja treści Alicja Domańska
09.03.2021 14:44 Aktualizacja treści Alicja Domańska
09.03.2021 14:14 Aktualizacja treści Alicja Domańska
30.12.2020 23:17 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak
25.11.2020 21:13 Aktualizacja treści Krzysztof Kościelniak