Wykaz kont bankowych i kas Urzędu

Rodzaje wpłat i wypłat realizowane w kasach obsługiwanych przez PKO Bank Polski S.A i Urząd Miasta Gdyni od 1 lipca 2013 r.

 
Kasy obsługiwane przez bank PKO Bank Polski S.A
 
al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 
Sala 27
poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
 Numery kont
 1. opłata za gospodarowanie odpadami Indywidualne numery kont bankowych *
 2. opłata skarbowa  73 1440 1026 6153 0410 0000 0065
 3. opłata miejscowa  36 1440 1026 0000 0000 0033 4995
 4. opłata targowa  36 1440 1026 0000 0000 0033 4995
 5. podatek od nieruchomości i śr. transportu Indywidualne numery kont bankowych *
 6. ds. egzekucji  41 1440 1026 0000 0000 0033 5002
 7. dzierżawa gruntów  88 1440 1026 0000 0000 0033 5029
 8. wieczyste użytkowanie gruntów  88 1440 1026 0000 0000 0033 5029
 9. dzierżawa gruntów Skarbu Państwa  80 1440 1026 0000 0000 0033 4979
 10. wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa  80 1440 1026 0000 0000 0033 4979
 11. opłaty za udostępnianie danych osobowych  80 1440 1026 0000 0000 0033 4979
 12. zwroty nienależnie pobranych świad. rodzinnych  80 1440 1026 0000 0000 0303 0512
 13. mandaty karne Straży Miejskiej  33 1440 1026 0000 0000 0033 4952
 14. płata za kartę wędkarską    44 1440 1026 0000 0000 0033 5045
 15. opłaty z tyt. rozliczenia za parking  44 1440 1026 0000 0000 0033 5045
 16. wpłaty z tyt. kosztów postępowania sądowego  44 1440 1026 0000 0000 0033 5045
 17. wpłaty dłużników alimentacyjnych  02 1440 1026 0000 0000 0447 1881
 18. czynsze za lokale użytkowe  77 1440 1026 0000 0000 0033 4936
 19. opłaty za holowanie pojazdów 77 1440 1026 0000 0000 0033 4936
 20. opłaty za mapy geodezyjne 94 1440 1026 0000 0000 0033 5018
 21. opłata za wydanie duplikatu 
       Karty Dużej Rodziny
 80 1440 1026 0000 0000 0303 0512
 * Bank przyjmuje wpłaty gotówką lub kartą płatniczą.

 
Kasy obsługiwane przez Urząd Miasta Gdyni 
Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54
Sala Mieszkańców
 
 Numery kont
Kasa A i B
2 stanowiska
poniedziałek - piątek 7.00 - 16.00
Kasa C
1 stanowisko
poniedziałek - piątek
8.00 - 15.00
 1. opłaty komunikacyjne (rejestr. pojazdów, prawo jazdy) 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045
 2. opłaty za licencje (na taksówki, przewóz osób i rzeczy) 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045
 3. opłaty za koncesje na sprzedaż alkoholu 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045
 4. opłaty za sprzedaż dzienników budowy + faktura bądź paragon fiskalny 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045
 5. opłaty za bloczki opłaty targowej i książki meldunkowe + faktura bądź paragon fiskalny 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045
 6. opłaty za formularze specyfikacji przetargowej 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045
 7. opłaty za sporządzanie kopii dokumentów 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045
 8. opłaty za wpisy do rejestru żłobków i klubów 44 1440 1026 0000 0000 0033 5045
 9. opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny 80 1440 1026 0000 0000 0303 0512
 * W kasach Urzędu Miasta Gdyni wpłaty przyjmowane są tylko na podstawie dyspozycji z wydziałów merytorycznych.
    Kasy przyjmują wpłaty gotówką lub kartą płatniczą
 


WAŻNE!
Od dnia połączenia operacyjnego dotychczasowy kod SWIFT (BIC) "NDEAPLP2" został zastąpiony kodem PKO Banku Polskiego "BPKOPLPW". Oznacza to, że po połączeniu operacyjnym właściwym kodem banku odbiorcy dla dewizowych poleceń wypłaty (przelewy walutowe) lub przelewów zagranicznych na Państwa rachunki w PKO Banku Polskim jest "BPKOPLPW".

UWAGA!
W przypadku podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych informacja o indywidualnym numerze konta bankowego znajduje się na otrzymywanej corocznie decyzji podatkowej. Ponadto, informację można uzyskać pod nr tel: podatek od nieruchomości os. fizyczne, podatek rolny os. fizyczne, podatek leśny os. fizyczne
Rej. I- 58 527 27 45
Rej. II- 58 527 27 43
Rej. III- 58 527 27 42
Rej. IV- 58 527 27 41
Rej. V- 58 527 27 40
Rej. VI- 58 527 27 39
Rej. VII- 58 527 27 38
Rej. VIII- 58 527 27 37
Rej. IX- 58 527 27 36
Rej. X- 58 527 27 35
Odnośnie podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku rolnego od osób prawnych, podatku leśnego od osób prawnych oraz podatku od środków transportowych, zawiadomienie o indywidualnym numerze konta bankowego zostało przekazane podatnikom stosownym pismem. Ponadto, informację można uzyskać pod nr tel:
podatek od nieruchomości os. prawne: 58 527 27 34
podatek od środków transportowych: 58 527 27 44
podatek rolny, podatek leśny os. prawne: 58 527 27 34
W pozostałych przypadkach wpłaty można dokonać na konto Urzędu Miasta Gdyni:                             36 1440 1026 0000 0000 0033 4995

Wpłat można dokonywać BEZ PROWIZJI we wszystkich placówkach banku PKO Bank Polski S.A. ne terenie miasta Gdyni.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Artur Usik
Wprowadził informację: Lidia Rumel-Czarnowska
Ostatnio zmodyfikował: Aniela Kulej
Data wytworzenia informacji: 01.01.2002
Data udostępnienia informacji: 04.07.2008
Ostatnia aktualizacja: 03.11.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
03.11.2023 09:34 Aktualizacja treści Aniela Kulej
26.06.2023 09:15 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
26.06.2023 09:13 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
26.06.2023 09:12 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
26.06.2023 09:11 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
26.06.2023 09:10 Aktualizacja treści Aleksandra Skrzypkowska
17.11.2022 14:39 Aktualizacja treści Kamila Ciechorska
25.09.2020 11:51 usunięcie informacji o kasach czynnych w sobotę Michał Kowalski
08.07.2020 09:09 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
08.07.2020 09:07 Dodanie informacji Małgorzata Gdaniec
08.07.2020 09:05 Korekta Michał Kowalski
24.02.2016 13:51 Korekta Małgorzata Gdaniec
24.02.2016 13:50 Korekta Małgorzata Gdaniec
24.02.2016 13:33 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
03.02.2016 10:35 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
09.06.2015 15:11 Korekta Małgorzata Gdaniec
09.06.2015 13:06 Korekta Małgorzata Gdaniec
06.11.2014 08:24 Korekta Małgorzata Gdaniec
10.09.2014 13:16 Korekta Małgorzata Gdaniec
09.09.2014 13:54 Korekta Małgorzata Gdaniec
23.07.2014 13:42 Aktualizacja treści Michał Kowalski
17.03.2014 15:01 Korekta Małgorzata Gdaniec
17.03.2014 15:00 Korekta Małgorzata Gdaniec
06.02.2014 12:32 Aktualizacja treści Michał Kowalski
17.09.2013 13:09 Aktualizacja treści Michał Kowalski
05.08.2013 11:19 Korekta Małgorzata Gdaniec
05.08.2013 10:25 Korekta Małgorzata Gdaniec
05.08.2013 10:19 Korekta Małgorzata Gdaniec
10.07.2013 14:55 Korekta Małgorzata Gdaniec
10.07.2013 14:54 Korekta Małgorzata Gdaniec
10.07.2013 14:52 Korekta Małgorzata Gdaniec
10.07.2013 14:51 Korekta Małgorzata Gdaniec
10.07.2013 14:50 Korekta Małgorzata Gdaniec
09.07.2013 08:40 Korekta Małgorzata Gdaniec
09.07.2013 08:37 Korekta Małgorzata Gdaniec
03.07.2013 14:48 Korekta Małgorzata Gdaniec
03.07.2013 14:41 Korekta Małgorzata Gdaniec
03.07.2013 14:11 Korekta Małgorzata Gdaniec
24.05.2013 13:46 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
24.05.2013 13:36 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
24.05.2013 13:24 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
04.04.2013 08:20 Korekta Małgorzata Gdaniec
19.02.2013 15:20 Korekta Małgorzata Gdaniec
19.02.2013 09:11 Korekta Małgorzata Gdaniec
18.02.2013 13:09 Korekta Małgorzata Gdaniec
18.02.2013 12:58 Korekta Małgorzata Gdaniec
18.02.2013 12:31 Korekta Małgorzata Gdaniec
18.02.2013 12:21 Korekta Małgorzata Gdaniec
18.02.2013 12:16 Korekta Małgorzata Gdaniec
18.02.2013 12:09 Korekta Małgorzata Gdaniec
18.02.2013 10:42 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec
18.02.2013 10:37 Aktualizacja treści Małgorzata Gdaniec