Wykaz oferentów Opieka wytchnieniowa - pobyt dzienny dla 20 dzieci niepełnosprawnych


Wykaz oferentów ubiegających się o dotację w otwartym konkursie ofert ogłoszonym Zarządzeniem Nr 3852/21/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06 lipca 2021 r. na powierzenie realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa - edycja 2021: "Realizacja Programu Opieka Wytchnieniowa - edycja 2021 na terenie Gminy Gdynia - pobyt dzienny dla 20 dzieci niepełnosprawnych w innym miejscu niż miejsce zamieszkania" 
 
I. Nazwa Wnioskodawcy:
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni,  
z siedzibą przy ul. Harcerska 4, 81-425  Gdynia, 
 Wnioskowana kwota dotacji na zadanie:  65 280 PLN

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Nowicka
Wprowadził informację: Sylwia Dąbrowska - Chwal
Data wytworzenia informacji: 29.07.2021
Data udostępnienia informacji: 29.07.2021