Wykaz oferentów - Opieka wytchnieniowa - na terenie Gminy Gdynia.

Wykaz oferentów ubiegających się o dotację w otwartym konkursie ofert ogłoszonym Zarządzeniem Nr 3851/21/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 06 lipca 2021 r. na  powierzenie realizacji zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, pn.: „Realizacja Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021 na terenie Gminy Gdynia”.
 
 I. Nazwa Wnioskodawcy:

Fundacja Agencji Służby Społecznej,  
z siedzibą przy ul. Popiełuszki 8/42, 01-501 Warszawa, 

Wnioskowana kwota dotacji na zadanie:
142 188 PLN

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Nowicka
Wprowadził informację: Sylwia Dąbrowska - Chwal
Ostatnio zmodyfikował: Sylwia Dąbrowska - Chwal
Data wytworzenia informacji: 29.07.2021
Data udostępnienia informacji: 29.07.2021
Ostatnia aktualizacja: 29.07.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
29.07.2021 15:29 Dodanie informacji Sylwia Dąbrowska - Chwal