Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert opieka wytchnieniowa - pobyt dla 20 dzieci niepełnosprawnych w innym miejscu niż miejsce zamieszkania” 

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, pod nazwą: „Realizacja Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021 na terenie Gminy Gdynia - pobyt dla 20 dzieci niepełnosprawnych w innym miejscu niż miejsce zamieszkania” 
 
Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:
 
Nazwa organizacji pozarządowej:  Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni, ul. Harcerska 4, 81-425 Gdynia
Liczba punktów: 70,83
Miejsce w rankingu: 1
  
Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia Nr  4097/21/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2021 r.:
 
Tytuł zleconego zadania: „Realizacja Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021 na terenie Gminy Gdynia - pobyt dla 20 dzieci niepełnosprawnych w innym miejscu niż miejsce zamieszkania” 
Nazwa organizacji pozarządowej: Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni
Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w okresie 01.09.2021 - 30.11.2021 r.: 65 280,00 PLN

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Nowicka
Wprowadził informację: Sylwia Dąbrowska - Chwal
Ostatnio zmodyfikował: Sylwia Dąbrowska - Chwal
Data wytworzenia informacji: 01.09.2021
Data udostępnienia informacji: 01.09.2021
Ostatnia aktualizacja: 01.09.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
01.09.2021 13:49 Aktualizacja treści Sylwia Dąbrowska - Chwal