Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert opieka wytchnieniowa na terenie Gminy Miasta Gdynia

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, pod nazwą: „Realizacja Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021 na terenie Gminy Gdynia” 
 
Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:
 
Nazwa organizacji pozarządowej:  Agencja Służby Społecznej, ul.  Popiełuszki 8/42, 01-501 Warszawa
Liczba punktów: 76,5
Miejsce w rankingu: 1
 
 
Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia Nr  4096/21/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 31 sierpnia 2021 r.:
 
Tytuł zleconego zadania: „Realizacja Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2021 na terenie Gminy Gdynia” 
Nazwa organizacji pozarządowej: Agencja Służby Społecznej
Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w okresie 01.09.2021 - 30.11.2021 r.: 142 188,00 PLN

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Nowicka
Wprowadził informację: Sylwia Dąbrowska - Chwal
Data wytworzenia informacji: 01.09.2021
Data udostępnienia informacji: 01.09.2021