Rozstrzygnięcie konkursu: Realizacja Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022 na terenie Gminy Gdynia

Prezydent Miasta Gdyni informuje o wyniku otwartego konkursu ofert w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, pod nazwą: „Realizacja Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022 na terenie Gminy Gdynia 

Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:
 
Nazwa zadania: „Realizacja Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022 na terenie Gminy Gdynia"
Nazwa organizacji pozarządowej: Fundacja Agencji Służby Społecznej 
Liczba punktów: 81,67
Miejsce w rankingu: 1

Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia NR 5024/22/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.05.2022:

  • Fundacja Agencji Służby Społecznej

Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w 2022 r.: 1 224 000,00 PLN (słownie: jeden milion dwieście dwadzieścia cztery tysiące 00/100). 

Realizacja zadania obejmuje okres od dnia 16.05.2022 r. do dnia 30.11.2022 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Nowicka
Wprowadził informację: Sylwia Dąbrowska - Chwal
Data wytworzenia informacji: 13.05.2022
Data udostępnienia informacji: 13.05.2022