Rozstrzygnięcie konkursu: Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022 –pobyt dzienny dla 15 dzieci niepełnosprawnych w innym miejscu niż miejsce zamieszkania

Prezydent Miasta Gdyni informuje o wyniku otwartego konkursu ofert w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, pod nazwą: „Realizacja Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022 na terenie Gminy Gdynia – pobyt dzienny dla 15 dzieci niepełnosprawnych w innym miejscu niż miejsce zamieszkania”.

Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:
 
Nazwa zadania: „Realizacja Programu Opieka Wytchnieniowa – edycja 2022 na terenie Gminy Gdynia – pobyt dzienny dla 15 dzieci niepełnosprawnych w innym miejscu niż miejsce zamieszkania”.
Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni
Liczba punktów: 76,67
Miejsce w rankingu: 1

Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia NR 5025/22/VIII/R  Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.05.2022:
  • Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni
Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w 2022 r.: 146 880,00 PLN (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt zł 00/100)

Realizacja zadania obejmuje okres od dnia 16.05.2022 r. do dnia 30.11.2022 r.


Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Nowicka
Wprowadził informację: Sylwia Dąbrowska - Chwal
Data wytworzenia informacji: 13.05.2022
Data udostępnienia informacji: 13.05.2022