Rozstrzygnięcie konkursu na uruchomienie i prowadzenie ośrodka opieki wytchnieniowej dla 30 dzieci i ich rodzin, mieszkańców Gdyni

Prezydent Miasta Gdyni informuje o wyniku otwartego konkursu ofert 
na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych polegającego
na uruchomieniu i prowadzeniu ośrodka opieki wytchnieniowej dla 30 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami i ich rodzin, mieszkańców Gdyni 
Na mocy Zarządzenia 4460/21/VIII/R z dnia 23.11.2021 zadanie konkursowe powierzono:
Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdyni, które z liczbą 86 punktów zajęło I miejsce w rankingu.

Kwota dotacji przyznana na realizację zadania objętego konkursem wynosi 2 300 000 PLN (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy 00/100).

Realizacja zadania obejmuje okres od dnia 23.11.2021 r. do dnia 31.12.2025 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Joanna Nowicka
Wprowadził informację: Sylwia Dąbrowska - Chwal
Data wytworzenia informacji: 24.11.2021
Data udostępnienia informacji: 24.11.2021