Rozstrzygniecie konkursu: Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie  realizacji zadania z zakresu  pomocy społecznej pod nazwą: „Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi”.

Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:
Nazwa zadania: „Zapewnienie schronienia wraz z wyżywieniem dla osób starszych, niepełnosprawnych w szczególności będących osobami bezdomnymi”
Tytuł zadania: „AGAPE – niepełnosprawnym 2020-2023”
Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” w Borowym Młynie 22, 82-420 Ryjewo
Liczba punktów: 76,99
Miejsce w rankingu: 1

Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia Nr 2099/20/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 marca 2020 r.:
Tytuł zleconego zadania: „AGAPE – niepełnosprawnym 2020-2023”
Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy „AGAPE” w Borowym Młynie 22, 82-420 Ryjewo
Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w 2020 r.: 295 000,00 PLN

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Krzysztof Kościelniak
Ostatnio zmodyfikował: Krzysztof Kościelniak
Data wytworzenia informacji: 23.03.2020
Data udostępnienia informacji: 23.03.2020
Ostatnia aktualizacja: 23.03.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
23.03.2020 19:05 nowa kategoria Krzysztof Kościelniak