Rozstrzygniecie konkursu: Przygotowanie i dostarczanie posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS w Gdyni

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie  realizacji zadania pod nazwą: Przygotowanie i dostarczanie posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS w Gdyni."
 

Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:
 
Nazwa zadania: przygotowanie i dostarczanie posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS w Gdyni.
Nazwa organizacji pozarządowej: Spółdzielnia Socjalna „Razem",  ul. Olimpijska 2/135,
81-538 Gdynia
Liczba punktów: 65
Miejsce w rankingu: 1
 
Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotacje na mocy Zarządzenia
Nr 5247/16/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25 października 2016 r.:
 
Rodzaj zleconego zadania: przygotowanie i dostarczanie posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS w Gdyni.
Nazwa organizacji pozarządowej: Spółdzielnia Socjalna „Razem",  ul. Olimpijska 2/135,
81-538 Gdynia


Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w roku 2016 r.: 185 296,00 PLN
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Krzysztof Kościelniak
Ostatnio zmodyfikował: Krzysztof Kościelniak
Data wytworzenia informacji: 27.10.2016
Data udostępnienia informacji: 27.10.2016
Ostatnia aktualizacja: 27.10.2016
Data aktualizacji Czynność Osoba
27.10.2016 22:04 Dodanie informacji Krzysztof Kościelniak