Rozstrzygnięcie konkursu: Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania pod nazwą: „Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci”


Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:

Nazwa zadania: „Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci”

Tytuł zadania: „Prowadzenie placówki opiekuńczo wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 dzieci – Dom na Klifie”

Nazwa organizacji pozarządowej: Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej,
ul. Gościnna 14
80-032 Gdańsk

Liczba punktów: 84,20

Miejsce w rankingu: 1Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotacje na mocy Zarządzenia Nr 5958/17/VII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 marca 2017 r.:

Rodzaj zleconego zadania: wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

Nazwa organizacji pozarządowej: Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej,
ul. Gościnna 14,
80-032 Gdańsk

Kwota dotacji przyznana na realizację zadania: 3 225 777,00 PLN

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Krzysztof Kościelniak
Ostatnio zmodyfikował: Wioletta Roczniok
Data wytworzenia informacji: 30.03.2017
Data udostępnienia informacji: 29.03.2017
Ostatnia aktualizacja: 30.03.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
30.03.2017 12:13 Dodanie informacji Wioletta Roczniok
30.03.2017 12:05 Aktualizacja treści Wioletta Roczniok