Informuje o unieważnieniu otwartego konkursu ofert „Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich”.

Prezydent Miasta Gdyni informuje o unieważnieniu otwartego konkursu ofert. 

Prezydenta Miasta Gdynia na mocy Zarządzenia Nr 5251/22/VIII/R z dnia 12.07.2022 r. unieważnia otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalności pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich”.

Konkurs unieważniono, ponieważ złożone dwie oferty nie spełniły wymogów formalnych i nie przeszły do etapu oceny merytorycznej.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Cezary Horewicz
Data wytworzenia informacji: 12.07.2022
Data udostępnienia informacji: 14.07.2022