Informacja o zleceniu realizacji zadania publicznego Stowarzyszeniu Gaudium Vitae

Prezydent Miasta Gdyni informuje o zleceniu realizacji zadania publicznego
w trybie przewidzianym w art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Prezydenta Miasta Gdynia na mocy Zarządzenia Nr 5091/22/VIII/R z dnia 24.05.2022 r. przyznał dotację w kwocie 8 000,00 PLN Stowarzyszeniu Gaudium Vitae im. Stanisławy Leszczyńskiej z siedzibą w Gdyni ul. Tatrzańska 35, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000224462 na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Pomoc dla samotnych matek i rodzin w trudnej sytuacji życiowej – edycja druga”.
 
Umowa na wsparcie zadania publicznego obejmuje termin jego realizacji od dnia 24.05.2022 r. do dnia 05.07.2022 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Cezary Horewicz
Data wytworzenia informacji: 24.05.2022
Data udostępnienia informacji: 25.05.2022