Informacja o zleceniu realizacji zadania publicznego Fundacji L’Arche (II edycja)

Prezydent Miasta Gdyni informuje o zleceniu realizacji zadania publicznego w trybie przewidzianym w art. 19a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
Prezydenta Miasta Gdynia na mocy Zarządzenia Nr 5661/22/VIII/R z dnia 25.10.2022 r. przyznał dotację w kwocie 7 400,00 PLN Fundacji L’Arche z siedzibą w Wieliczce, Śledziejowice 336, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000054452 na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – II edycja”.
 
Umowa na powierzenie zadania publicznego obejmuje termin jego realizacji od dnia 31.10.2022 r. do dnia 30.11.2022 r.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Cezary Horewicz
Data wytworzenia informacji: 25.10.2022
Data udostępnienia informacji: 27.10.2022