Informacja o zleceniu realizacji zadania publicznego Fundacji L’Arche

Prezydent Miasta Gdyni informuje o zleceniu realizacji zadania publicznego w trybie przewidzianym w art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 
Prezydenta Miasta Gdynia na mocy Zarządzenia Nr 5525/22/VIII/R z dnia 20.09.2022 r. przyznał dotację w kwocie 10 000,00 PLN Fundacji L’Arche z siedzibą w Wieliczce, Śledziejowice 336, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000054452 na powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”.
 
Umowa na powierzenie zadania publicznego obejmuje termin jego realizacji od dnia 21.09.2022 r. do dnia 30.10.2022 r.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Cezary Horewicz
Data wytworzenia informacji: 13.09.2022
Data udostępnienia informacji: 26.09.2022