Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu - Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich”.
 
Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:
 
Nazwa zadania: „Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich”
Tytuł zadania: „Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich”
Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie Gaudium Vitae im. Stanisławy Leszczyńskiej, ul. Tatrzańska 35, 81-313 Gdynia
Liczba punktów: 86,65
Miejsce w rankingu: 1
 
 
Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia Nr  5332/22/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 16 sierpnia 2022 r.:
 
Tytuł zleconego zadania: „Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich”
 
Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie Gaudium Vitae im. Stanisławy Leszczyńskiej, ul. Tatrzańska 35, 81-313 Gdynia
Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w 2022 r.: 31 999,98 PLN

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Cezary Horewicz
Data wytworzenia informacji: 16.08.2022
Data udostępnienia informacji: 18.08.2022