Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na zapewnienie opieki w mieszkaniach chronionych

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie  realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Zapewnienie opieki dla mieszkańców Gdyni w mieszkaniach chronionych na terenie Gdyni”.

Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:
 
Nazwa zadania: „Zapewnienie opieki dla mieszkańców Gdyni w mieszkaniach chronionych na terenie Gdyni”

Tytuł zadania: „MieszkaMy 2023”

Nazwa organizacji pozarządowej: Gdyńska Fundacja „Dom Marzeń”, ul. Lipowa 19, 81-572 Gdynia

Liczba punktów:71,33

Miejsce w rankingu:1
 
Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia Nr  5888/22/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2022 r.:
 
Tytuł zleconego zadania: „MieszkaMy 2023”
 
Nazwa organizacji pozarządowej: Gdyńska Fundacja „Dom Marzeń”, ul. Lipowa 19, 81-572 Gdynia

Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w 2023 r.: 130 000,00 PLN

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Cezary Horewicz
Data wytworzenia informacji: 28.12.2022
Data udostępnienia informacji: 30.12.2022