Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich”.

Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:
 
Nazwa zadania: „Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich”

Tytuł zadania: „Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich”

Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie Gaudium Vitae im. Stanisławy Leszczyńskiej, ul. Tatrzańska 35, 81-313 Gdynia

Liczba punktów: 80,00

Miejsce w rankingu:1
 
 
Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia Nr  5889/22/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2022 r.:
 
Tytuł zleconego zadania: „Wspieranie samotnych matek i rodzin ubogich”
 
Nazwa organizacji pozarządowej: Stowarzyszenie Gaudium Vitae im. Stanisławy Leszczyńskiej, ul. Tatrzańska 35, 81-313 Gdynia

Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w 2023 r.: 60 500,00 PLN

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Cezary Horewicz
Data wytworzenia informacji: 28.12.2022
Data udostępnienia informacji: 30.12.2022