Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na utworzenie i prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie  realizacji zadania z zakresu pieczy zastępczej pod nazwą: „Utworzenie i prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego”.

Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:
 
Nazwa zadania: „Utworzenie i prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego”

Tytuł zadania: „Utworzenie i prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej o charakterze integracyjnym Dom przy Polance w Gdyni”

Nazwa organizacji pozarządowej: Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, ul. Gościnna 14, 80-032 Gdańsk

Liczba punktów: 85,66

Miejsce w rankingu: 1
 
 
Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia
Nr  6046/23/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14 lutego 2023 r.:
 
Tytuł zleconego zadania: „Utworzenie i prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej
o charakterze integracyjnym Dom przy Polance w Gdyni”
 
Nazwa organizacji pozarządowej: Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, ul. Gościnna 14, 80-032 Gdańsk

Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w 2023 r.: 1 280 811,00 PLN

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Cezary Horewicz
Data wytworzenia informacji: 14.02.2023
Data udostępnienia informacji: 16.02.2023