Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na świadczenie asystencji osobistej osobom usamodzielnianym.

Prezydent Miasta Gdyni informuje o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie  realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych pod nazwą: „Świadczenie asystencji osobistej na rzecz osób objętych procesem usamodzielnienia przebywających w mieszkaniach chronionych”.

Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:
 
Nazwa zadania: „Świadczenie asystencji osobistej na rzecz osób objętych procesem usamodzielnienia przebywających w mieszkaniach chronionych”

Tytuł zadania: „MieszkaMy 2022”

Nazwa organizacji pozarządowej: Gdyńska Fundacja „Dom Marzeń’, ul. Lipowa 19, 81-572 Gdynia

Liczba punktów:
71,99

Miejsce w rankingu:
1
 
Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia Nr  5544/22/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27 września 2022 r.:
 
Tytuł zleconego zadania: „MieszkaMy 2022”
 
Nazwa organizacji pozarządowej: Gdyńska Fundacja „Dom Marzeń’, ul. Lipowa 19, 81-572 Gdynia

Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w 2022 r.: 62 400,00 PLN

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Cezary Horewicz
Data wytworzenia informacji: 27.09.2022
Data udostępnienia informacji: 29.09.2022