Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na przygotowanie i dostarczenie posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS

Prezydent Miasta Gdyni informuje, o wyniku otwartego konkursu ofert na powierzenie  realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: „Przygotowanie i dostarczenie posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS w Gdyni”.

Lista rankingowa ofert wg oceny Komisji Oceniającej:
 
Nazwa zadania: „Przygotowanie i dostarczenie posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS w Gdyni”

Tytuł zadania: „Przygotowanie i dostarczenie posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS w Gdyni”

Nazwa organizacji pozarządowej: Spółdzielnia Socjalna „RAZEM, ul. Szyprów 26, 81-561 Gdynia

Liczba punktów:59,52

Miejsce w rankingu:1
 
 
Wykaz organizacji pozarządowych, którym przyznano dotację na mocy Zarządzenia Nr  5890/22/VIII/R Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2022 r.:
 
Tytuł zleconego zadania: „Przygotowanie i dostarczenie posiłków osobom objętym wsparciem przez MOPS w Gdyni”
 
Nazwa organizacji pozarządowej: Spółdzielnia Socjalna „RAZEM, ul. Szyprów 26, 81-561 Gdynia

Kwota dotacji przyznana na realizację zadania w 2023 r.: 636 735,00 PLN

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Cezary Horewicz
Data wytworzenia informacji: 28.12.2022
Data udostępnienia informacji: 30.12.2022