III edycja konkursu "Przyjazna dzielnica"

Zapraszamy gdyńskie rady dzielnic i ich mieszkańców do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu „Przyjazna dzielnica”, który wzorem lat poprzednich ma na celu budowanie lokalnej społeczności w oparciu o wspólne diagnozowanie potrzeb i kreowanie dla nich stosownych rozwiązań. Pozyskiwane środki służyć mają podnoszeniu jakości życia wszystkich mieszkańców Naszego Miasta.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest stworzenie partnerstwa na rzecz działań lokalnych. W celu prawidłowego przygotowania wniosku partnerstwo muszą tworzyć co najmniej dwa podmioty spośród następujących kategorii: rada właściwej miejscowo dzielnicy (która jest wnioskodawcą wszystkich składanych wniosków konkursowych) oraz partnerzy: osoby prawne działające na terenie Gdyni, jednostki organizacyjne Miasta Gdyni (MOPS, CAS, Gdyńskie Centrum Sportu, Gdyńskie Centrum Zdrowia, Zarząd Komunikacji Miejskiej, Zarząd Dróg i Zieleni, Miejska Biblioteka Publiczna), szkoły, samorządy uczniowskie, rady rodziców, kluby seniora, lokalne organizacje pozarządowe, parafie, spółdzielnie.  

Składane wnioski dotyczyć mają rocznych lub wieloletnich projektów zadań gminy w zakresie integracji mieszkańców dzielnicy, organizacji czasu wolnego dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych, działań kulturalnych, sportowych, podnoszenia poczucia bezpieczeństwa, a także działań na rzecz rodziny. Środki konkursu nie mogą być przeznaczone na projekty inwestycyjne i remontowe.
Na najlepsze pomysły zostaną przekazane środki z budżetu Miasta umożliwiające realizację poszczególnych projektów w każdej z 22 dzielnic Gdyni.

Pula nagród w trzeciej edycji konkursu wynosi 550 000 zł,  z czego na każdą z dzielnic przypada 25 000 zł. Środki te mogą w wyniku głosowania zostać przeznaczone na jeden lub kilka projektów.

Aby wziąć udział w konkursie rady dzielnic wraz a partnerami przygotowują wnioski konkursowe przyjęte stosowną uchwałą rady dzielnicy. Następnie składane są one w Urzędzie Miasta Gdyni w Kancelarii Ogólnej lub w Centrum Aktywności Obywatelskiej. Ostatnim krokiem konkursu jest poddanie złożonych prawidłowo wniosków ocenie mieszkańców Gdyni  i analogicznie do Budżetu Obywatelskiego wyłonienie najlepszych projektów do realizacji.  

Termin składania wniosków w tegorocznej edycji konkursu „Przyjazna Dzielnica” upływa z dniem 15 maja 2018 r., głosowanie internetowe na zakwalifikowane projekty odbędzie się w dniach 18 czerwca – 2 lipca 2018 r. wraz z głosowaniem na Gdyński Budżet Obywatelski, natomiast wyniki konkursu poznamy już 9 lipca br.

Wszelkie dodatkowe informacje można znaleźć na stronach portali internetowych www.gdynia.pl i www.bo.gdynia.pl oraz we wszystkich siedzibach rad dzielnic.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 23.01.2018
Data udostępnienia informacji: 23.01.2018
Ostatnia aktualizacja: 06.03.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.03.2018 14:05 Aktualizacja treści Ewa Mącik
06.03.2018 14:03 Dodanie informacji Ewa Mącik
23.01.2018 14:30 Aktualizacja treści Ewa Mącik
23.01.2018 14:23 Korekta Ewa Mącik