Nagrodzeni w roku 2022

Za nami kolejna edycja konkursu o nagrodę prezydenta Gdyni na najlepszą pracę dyplomową o naszym mieście. I tym razem studenci nie zawiedli. Zaprezentowali ambitne, bogate merytorycznie prace naukowe związane z Gdynią. Każdy z laureatów otrzymał nagrodę w wysokości 2 tys. zł.

Ideą konkursu jest zachęcanie studentów różnych kierunków studiów do podejmowania ważkich dla rozwoju Gdyni tematów w sposób twórczy, pomysłowy i możliwy do osiągnięcia.
W konkursie mogli wziąć udział studenci, którzy w swojej pracy dyplomowej opisali zagadnienia związane z naszym miastem. Poruszany temat musiał się koncentrować na rozwoju Gdyni i podnoszeniu jej konkurencyjności. Prace miały także odnosić się do przyjętych przez samorząd planów i programów.

Z jury swoimi opiniami o zgłoszonych pracach tradycyjnie podzielił się prof. dr. hab. Tadeusz Palmowski z Uniwersytetu Gdańskiego.

Profesor od samego początku jest dobrym duchem gdyńskiego konkursu. Bez jego celnych uwag, wnikliwych wskazówek i bezinteresownemu zaangażowaniu –  prace jury nie przebiegałyby tak sprawnie. 

Laureaci 2022 roku

W tegorocznej edycji zostały wyróżnione trzy prace dyplomowe. Laureatami zostali:

  • Piotr Górski – „Wizerunek Miasta jako element budowania jego konkurencyjności – przykład miasta Gdynia”, Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku, kierunek studiów: gospodarka przestrzenna. Praca magisterska. Promotor: dr Aldona Harasimowicz.
  • Justyna Horbacz – „Postawy mieszkańców Gdyni wobec innowacji w przestrzeni miejskiej jako element kształtowania wizerunku nowoczesnego miasta i jakości życia”, Uniwersytet Morski w Gdyni, Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości, kierunek studiów: towaroznawstwo. Praca inżynierska. Promotor: dr Romuald Zabrocki.
  • Magdalena Szumigaj – „Odkryj Gdynię. Projekt systemu informacji wizualnej miasta z uwzględnieniem alternatywnych szlaków w oparciu o różne media”, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, Wydział Architektury i Wzornictwa, Kierunek: Wzornictwo. Praca magisterska. Promotor:  dr hab. Jacek Miler.
Każdy z laureatów otrzymał nagrodę w wysokości 2 tys. zł.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Przy okazji wciąż zachęcamy do pisania prac dyplomowych o naszym mieście, bo kolejna edycja konkurs już za rok!

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Gruszka
Wprowadził informację: Anna Chwirot
Ostatnio zmodyfikował: Anna Chwirot
Data wytworzenia informacji: 09.12.2022
Data udostępnienia informacji: 05.01.2023
Ostatnia aktualizacja: 05.01.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.01.2023 12:41 Dodanie informacji Anna Chwirot