Projekt „Gdyńskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 2030”

Konsultacje społeczne dotyczące projektu „Gdyńskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 2030”W związku z zakończeniem prac nad opracowaniem projektu „Gdyńskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 2030", która planuje kierunki rozwoju lokalnego Miasta Gdyni w obszarze problematyk społecznych, zapraszamy wszystkich gdynian do udziału w konsultacjach społecznych tego dokumentu. Celem dokumentu jest określenie istniejącego stanu oraz kluczowych barier w zakresie problematyk społecznych, wskazanie wizji, celów strategicznych i operacyjnych, zadań oraz sposobów ich realizacji przez Gminę Miasta Gdyni.

Uwagi do projektu będzie można zgłaszać w terminie od 15 do 29 maja 2017r. poprzez:

  • *przesłanie wypełnionej ankiety drogą elektroniczną na adres: strategia@mopsgdynia.pl
  • *przesłanie wypełnionej ankiety pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grabowo 2,      81-265 Gdynia
  • *złożenie wypełnionej ankiety w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Grabowo 2

Projekt „Gdyńskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 2030" dostępny jest:


  • *w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl/bip (wersja elektroniczna)
  • *stronie internetowej MOPS w Gdyni: www.mopsgdynia.pl (wersja elektroniczna)
  • *sekretariacie MOPS w Gdyni przy ul. Grabowo 2 (wersja papierowa)

 
Uwaga: nie będą rozpatrywane uwagi i opinie zgłoszone z datą wpływu po dniu 29 maja 2017r., niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz przesłane w formie innej niż na udostępnionym formularzu ankiety.  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Aleksandra Król
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Król
Data wytworzenia informacji: 28.04.2017
Data udostępnienia informacji: 28.04.2017
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.04.2017 10:56 Aktualizacja treści Aleksandra Król