Projekt „Gdyńskiego Programu Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2017 – 2019”

Konsultacje społeczne dotyczące projektu „Gdyńskiego Programu Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2017 – 2019”

 

W związku z zakończeniem prac nad opracowaniem projektu „Gdyńskiego Programu Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2017 – 2019”, który planuje kierunki rozwoju lokalnego systemu Miasta Gdyni w obszarze wsparcia rodziny i rozwoju pieczy zastępczej, zapraszamy wszystkich gdynian do udziału w konsultacjach społecznych tego dokumentu. Celem dokumentu jest określenie istniejącego stanu oraz kluczowych barier w obszarze tematyki rodziny, wskazanie wizji, celów strategicznych i operacyjnych, zadań oraz sposobów ich realizacji przez Gminę Miasta Gdyni w najbliższych latach.

 

Uwagi do projektu będzie można zgłaszać w terminie od 15 do 29 maja 2017r. poprzez:

*przesłanie wypełnionej ankiety drogą elektroniczną na adres: programrodzina@mopsgdynia.pl
*przesłanie wypełnionej ankiety pocztą na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Grabowo 2, 81-265 Gdynia
*złożenie wypełnionej ankiety w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Grabowo 2
 

Projekt „Gdyńskiego Programu Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2017 – 2019” dostępny jest:


*w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni: www.gdynia.pl/bip (wersja elektroniczna)
*stronie internetowej MOPS w Gdyni: www.mopsgdynia.pl (wersja elektroniczna)
*sekretariacie MOPS w Gdyni przy ul. Grabowo 2 (wersja papierowa)
 

Uwaga: nie będą rozpatrywane uwagi i opinie zgłoszone z datą wpływu po dniu 29 maja 2017r., niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz przesłane w formie innej niż na udostępnionym formularzu ankiety.  

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Aleksandra Król
Ostatnio zmodyfikował: Aleksandra Król
Data wytworzenia informacji: 28.04.2017
Data udostępnienia informacji: 28.04.2017
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.04.2017 14:17 Aktualizacja treści Aleksandra Król
28.04.2017 14:09 Aktualizacja treści Aleksandra Król