Ogłoszenie o konsultacjach społecznych do „Gdyńskiego Programu Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2020 – 2022”

W związku z opracowaniem projektu „Gdyńskiego Programu Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2020 – 2022”, który planuje kierunki rozwoju lokalnego systemu Miasta Gdyni w obszarze wsparcia rodziny i rozwoju pieczy zastępczej, zapraszamy wszystkich gdynian do udziału w konsultacjach społecznych tego dokumentu. Celem dokumentu jest określenie istniejącego stanu oraz kluczowych barier w obszarze tematyki rodziny, wskazanie wizji, celów strategicznych i szczegółowych, zadań oraz sposobów ich realizacji przez Gminę Miasta Gdyni w najbliższych latach. Uwagi do projektu będzie można zgłaszać w terminie od 29 października do 4 listopada 2020r., poprzez:
przesłanie wypełnionego formularza ankiety  drogą elektroniczną na adres: programrodzina@mopsgdynia.pl
Projekt „Gdyńskiego Programu Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2020 – 2022”  wraz z ankietą konsultacyjną dostępny jest:
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gdyni (https://bip.um.gdynia.pl) - zakładka inne - komunikaty
na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni (www.mopsgdynia.pl)
Nie będą rozpatrywane uwagi i opinie zgłoszone z datą wpływu po dniu 4 listopada 2020r., niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz przesłane w formie innej niż na udostępnionym formularzu ankiety.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Alicja Domańska
Data wytworzenia informacji: 16.10.2020
Data udostępnienia informacji: 16.10.2020