Informacja o wynikach konsultacji społecznych Gdyńskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 2030

W dniach  15 maja – 29 maja 2017 roku odbyły się konsultacje społeczne Gdyńskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 2030.

Dokument planuje kierunki rozwoju lokalnego Miasta Gdyni w obszarze problematyki społecznej. Celem dokumentu jest określenie istniejącego stanu oraz kluczowych barier w zakresie problematyk społecznych, wskazanie wizji, celów strategicznych i operacyjnych, zadań oraz sposobów ich realizacji przez Gminę Miasta Gdyni w najbliższych latach.

Projekt dokumentu w wersji elektronicznej dostępny był dla mieszkańców Gdyni na stronie BIP UM Gdyni, stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni oraz w wersji papierowej w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Dodatkowo, informacje w sprawie konsultacji społecznych: zamieszczono dwukrotnie w Informatorze Rady i Prezydenta Miasta „Ratusz” (nr 1277 oraz nr 1278), przesłano drogą mailową do 14-stu gdyńskich  podmiotów, działających w obszarze problematyk społecznych oraz propagowano za pośrednictwem Facebooka („Pomoc społeczna w Gdyni”).

 

W wyniku konsultacji do projektu Gdyńskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 2030 nie wpłynęła żadna uwaga.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Aleksandra Król
Data wytworzenia informacji: 20.06.2017
Data udostępnienia informacji: 20.06.2017