Informacja o wynikach konsultacji społecznych Gdyńskiego Programu Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2020-2022

W dniach od 29 października do 4 listopada 2020 roku odbyły się konsultacje społeczne Gdyńskiego Programu Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2020-2022.
Dokument planuje kierunki rozwoju lokalnego Miasta Gdyni w obszarze problematyki społecznej – wsparcia rodziny i rozwoju pieczy zastępczej. Celem dokumentu jest określenie istniejącego stanu oraz kluczowych barier w tym zakresie, wskazanie wizji, celów strategicznych i operacyjnych, zadań oraz sposobów ich realizacji przez Gminę Miasta Gdyni w najbliższych latach.


Projekt dokumentu w wersji elektronicznej dostępny był dla mieszkańców Gdyni na stronie BIP UM Gdyni oraz na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Dodatkowo, informacje w sprawie konsultacji społecznych zamieszczono w Informatorze Rady i Prezydenta Miasta „Ratusz” nr 1428 oraz przesłano drogą mailową do gdyńskich podmiotów, działających w obszarze problematyk społecznych.
 
W wyniku konsultacji do projektu Gdyńskiego Programu Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2020-2022 wpłynęło 15 uwag, w tym 14 z nich uwzględniono w ostatecznej wersji dokumentu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Alicja Domańska
Ostatnio zmodyfikował: Alicja Domańska
Data wytworzenia informacji: 17.11.2020
Data udostępnienia informacji: 17.11.2020
Ostatnia aktualizacja: 17.11.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
17.11.2020 14:02 Dodanie informacji Alicja Domańska