Informacja o wynikach konsultacji społecznych Gdyńskiego Programu Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2017-2019

W dniach  15 maja – 29 maja 2017 roku odbyły się konsultacje społeczne Gdyńskiego Programu Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2017-2019.

Dokument planuje kierunki rozwoju lokalnego Miasta Gdyni w obszarze problematyki społecznej – wsparcia rodziny i rozwoju pieczy zastępczej. Celem dokumentu jest określenie istniejącego stanu oraz kluczowych barier w tym zakresie, wskazanie wizji, celów strategicznych i operacyjnych, zadań oraz sposobów ich realizacji przez Gminę Miasta Gdyni w najbliższych latach.
 

Projekt dokumentu w wersji elektronicznej dostępny był dla mieszkańców Gdyni na stronie BIP UM Gdyni, stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni oraz w wersji papierowej w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Dodatkowo, informacje w sprawie konsultacji społecznych: zamieszczono dwukrotnie w Informatorze Rady i Prezydenta Miasta „Ratusz” (nr 1277 oraz nr 1278), przesłano drogą mailową do 14-stu gdyńskich  podmiotów, działających w obszarze problematyk społecznych oraz propagowano za pośrednictwem Facebooka („Pomoc społeczna w Gdyni”).

 
W wyniku konsultacji do projektu Gdyńskiego Programu Wsparcia Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2017-2019 wpłynęła 1 uwaga.

Zaproponowano zmianę nazwy wymienionego w treści planu wsparcia z „indywidualnego planu pracy” na „plan pomocy dziecku”. Nazwa planu wsparcia musi być zgodna z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  Dz. U. 2011 nr 149 poz. 887.
Uwaga została uwzględniona w ostatecznej wersji dokumentu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Katarzyna Stec
Wprowadził informację: Aleksandra Król
Data wytworzenia informacji: 20.06.2017
Data udostępnienia informacji: 20.06.2017