Wykaz udzielonych ulg w 2009 roku

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia - informacja za rok 2009.
Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2009 r. Nr 157 Poz. 1240 z późn. zm.)

wykaz ulg udzielonych w 2009 r.:

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Wprowadził informację: Katarzyna _Kamrowska
Ostatnio zmodyfikował: Małgorzata Gdaniec
Data wytworzenia informacji: 31.05.2010
Data udostępnienia informacji: 02.08.2010
Ostatnia aktualizacja: 28.04.2014
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.04.2014 13:26 Korekta Małgorzata Gdaniec
04.06.2013 08:41 Korekta Małgorzata Gdaniec
04.06.2013 08:41 Korekta Małgorzata Gdaniec
02.08.2010 15:44 Aktualizacja treści Katarzyna Kamrowska