Obwieszczenie dot. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa ulicy Marszewskiej w Gdyni"

RAAII.6740.8.1.2022.GK-590/ulica
Gdynia, dnia 06.05.2022 r.
 
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA  MIASTA GDYNI
 
 
Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art. 49 i art. 61 Kpa (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1363 z późn. zm.)
 
ZAWIADAMIA,
 
że wszczęte zostało postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy Marszewskiej poprzez budowę zatok autobusowych, oświetlenia drogowego oraz kanału technologicznego w obrębie skrzyżowania z ul. Jeżynową oraz ul. Jarzębinową”  w Gdyni na działkach :
- obręb 0011 Chawzrno – Wiczlino, nr : 276, 20, 336/1 (z podziału dz. nr 336), 277/1 (z podziału dz. nr 277)
- obręb 0009 Łężyce, nr : 218/3, 218/7 (z podziału 218/4), 99/2 (z podziału 99/1), 98/101 (z podziału 98/89), 98/40, 92/54, 92/55, 92/56, 92/57, 92/58, 98/90, 92/64 (z podziału 92/63), 91/1 (z podziału 91),
oraz zatwierdzenia podziału nieruchomości :
 - obręb 0011 Chawzrno – Wiczlino, dz. nr 336 na 336/1 i 336/2, dz. nr 277 na 277/1 i 277/2
- obręb 0009 Łężyce, dz. nr 218/4 na 218/7 i 218/8, dz. nr 99/1 na 99/2 i 99/3, dz. nr 98/89 na 98/101 i 98/102, dz. nr 92/63 na 92/64 i 92/65, dz. nr 91 na 91/1 i 91/2.
 
Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty w Wydziale Architektoniczno - Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni pod numerem telefonu 58 668 84 21 oraz można składać ewentualne uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgodnie z art. 39 i 39¹ § 1 K.p.a.), wrzutni znajdującej się w Urzędzie Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni lub w biurze podawczym Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni.
 
 
 
 
Niniejsze obwieszczenie umieszcza się:
1. Elektroniczna Tablica Ogłoszeń
2. Strona internetowa Urzędu Miasta Gdyni
   Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,  81-381 Gdynia (www.gdynia.pl)
3. Prasa lokalna (Ratusz)
RAAII-aa

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Dariusz Repiński
Data wytworzenia informacji: 06.05.2022
Data udostępnienia informacji: 06.05.2022