Obwieszczenie dot. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej "Budowa i rozbudowa ul. Stryjskiej w Gdyni"

RAAIII.6740.8.1.2021.MR/MC-853/ZRID                         
Gdynia, dnia 30.11.2022 r.
                            
 
 
OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA GDYNI
 
Prezydent Miasta Gdyni działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego
(t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) oraz art. 11 f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U.
z 2022 r., poz. 176 z późn. zm.).
 
ZAWIADAMIA
 
że w dniu 29.11.2022 r. zostało wydane postanowienie nr RAAIII.6740.8.1.2021.MR/MC-853/ZRID o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Prezydenta Miasta Gdyni nr RAAIII.6740.8.1.2021.MR-853/ZRID z dnia 21.09.2021r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa i rozbudowa ul. Stryjskiej w Gdyni na odcinku od ul. Olimpijskiej do ul. Łużyckiej” zlokalizowanej na terenie Miasta Gdyni na działkach o następujących numerach ewidencyjnych: obręb 0028 Witomino Radiostacja:
dz. nr 413, obręb 0019 Mały Kack: dz. nr 793, 792, 802, 781, 782, 784, 797, 785, 912, 939, 914/1 (914*), 932, 959, 940, 913, 942, 1013, 1014, 1026, 931, 840/1, 838/1, 839, 832, 826, 825/1 (825*), 800/2, 911, 790, 787, 915, 831, 840/2, 941, 933
(* w nawiasach nr działek przed podziałem)
 
 
Strony mogą zapoznać się z w/w decyzją, oraz  wnosić uwagi, składać wnioski i otrzymywać informacje za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2020 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (zgodnie z art. 39 i 39¹ § 1 K.p.a.) lub wrzutni znajdującej się w Urzędzie Miasta Gdyni przy Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 w Gdyni.
Ewentualny wgląd w akta sprawy możliwy będzie jedynie po uprzednim telefonicznym umówieniu wizyty w Wydziale Architektoniczno – Budowlanym Urzędu Miasta Gdyni (tel. 586688432).
Z uwagi na możliwości organizacyjno – techniczne długość wizyty nie może przekroczyć 30 minut.
 
 
Niniejsze obwieszczenie umieszcza się:
1.elektroniczna tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Gdyni, https://eto.um.gdynia.pl/
2. Strona internetowa Urzędu Miasta Gdyni (www.gdynia.pl );
3. Prasa lokalna;
4. RAAIII – a/a

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Renata Stelmach
Wprowadził informację: Dariusz Repiński
Data wytworzenia informacji: 02.12.2022
Data udostępnienia informacji: 02.12.2022