Informacja z otwarcia ofert wykonanie druków własnych 2016/2017

Informacja z otwarcia ofert

W dniu 09.12.2016 o godzinie 10:30 odbyło się posiedzenie komisji przetargowej powołanej w związku z prowadzonym przez Gminę Miasta Gdyni-Urząd Miasta Gdyni postępowaniem w trybie zapytania o cenę nr 64/16 o udzielenie zamówienia na wykonanie druków własnych w 2016/2017r.
Na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę 554500,00zł brutto
w miesięcznych terminach płatności 14 dni od daty otrzymania faktury za zrealizowane zamówienie.
Termin wykonania zamówienia od podpisania umowy do 27.12.2017r
W terminie wskazanym w SIWZ oferty złożyły następujące firmy z ceną wykonania zamówienia:
1. CONTRAST Drukarnia Jerzy Kanikuła 81-208 Gdynia ul. Działdowska 14 -556594,68zł
2. PAKOM Sp. z o.o. 80-209 Chwaszczyno ul. Oliwska108 - 547945,32zł
3. INFODRUK Drukarnia Cyfrowa Magdalena Kleczyk 81-331 Gdynia ul. Kapitańska 11B - 526870,50zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Andrzej Ciupalski
Ostatnio zmodyfikował: Andrzej Ciupalski
Data wytworzenia informacji: 09.12.2016
Data udostępnienia informacji: 09.12.2016
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2017
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.02.2017 10:48 Korekta Andrzej Ciupalski
09.12.2016 13:30 Dodanie informacji Andrzej Ciupalski