Informacja z otwarcia ofert postępowania w trybie zapytania o cenę na wykonanie druków własnych

Informacja z otwarcia ofert
 
W dniu 28.01.2019 o godzinie 10:30 odbyło się posiedzenie komisji przetargowej powołanej w związku z prowadzonym przez Gminę Miasta Gdyni-Urząd Miasta Gdyni postępowaniem w trybie zapytania o cenę nr 10/19 o udzielenie zamówienia na wykonanie druków własnych.
Na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę 493200,00zł brutto.
Termin wykonania zamówienia od podpisania umowy do 27.12.2019r
W terminie wskazanym w SIWZ oferty złożyły następujące firmy z ceną wykonania zamówienia:
 
1.Studio – Millennium Rafał Wojciechowski 81-535 Gdynia ul. Płocka 8 -525482,14zł
2.„Pakom” Sp. z o.o.  80-209 Chwaszczyno ul. Oliwska 108 -498356,03zł
3.P.H. „Maja” Janusz Mazur 81-356 Gdynia ul. Starowiejska 24 -517278,96zł
4.Drukarnia Cyfrowa „InfoDruk” Magdalena Kleczyk  81-331 Gdynia ul. Kapitańska 11b-491627,31zł
5.„Contrast ” Drukarnia Jerzy Kanikuła  81-208 Gdynia ul. Działdowska 14 -509632,05zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Andrzej Ciupalski
Data wytworzenia informacji: 28.01.2019
Data udostępnienia informacji: 28.01.2019