Informacja z otwarcia ofert na wykonanie druków własnych w 2018 r

Informacja z otwarcia ofert
 
W dniu 23.01.2018 o godzinie 10:30 odbyło się posiedzenie komisji przetargowej powołanej w związku z prowadzonym przez Gminę Miasta Gdyni-Urząd Miasta Gdyni postępowaniem w trybie zapytania o cenę nr 3/18 o udzielenie zamówienia na wykonanie druków własnych.
Na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę 467700,00zł brutto.
Termin wykonania zamówienia od podpisania umowy do 27.12.2018 r.
W terminie wskazanym w SIWZ oferty złożyły następujące firmy z ceną wykonania zamówienia:
 
1. „Contrast ” Drukarnia Jerzy Kanikuła  81-208 Gdynia ul. Działdowska 14  482568,98 zł      
2. Drukarnia Cyfrowa „InfoDruk” Magdalena Kleczyk  81-331 Gdynia ul. Kapitańska 11b  459589,50 zł  
3. Studio – Millennium Rafał Wojciechowski 81-535 Gdynia ul. Płocka 8 578838,00 zł
4. P.H. „Maja” Janusz Mazur ul. Starowiejska 24 81-356 Gdynia 574486,88 zł
5. „Pakom” Sp. z o.o.  80-209 Chwaszczyno ul. Oliwska 108 505548,45 zł

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Iwona Pianka
Wprowadził informację: Andrzej Ciupalski
Data wytworzenia informacji: 23.01.2018
Data udostępnienia informacji: 23.01.2018