Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo

Biuro Rady  Miasta Gdyni zaprasza do składania ofert na realizację zadania Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo – organizacja czterech edycji imprezy sportowej
 
Miejsce realizacji: Pustki Cisowskie
 
Terminy realizacji: 4 edycje w dniach: 24.03.2018; 28.04.2018, 26.05.2018, 16.06.2018
 
Maksymalne przewidywane środki Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo na to zadanie: 11.000 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych) brutto
 
Rekomendacje programowe dotyczące przebiegu imprezy sportowej, które należy spełnić – w załączniku
 
Kryteria oceny ofert (można uzyskać maksymalnie 100 punktów):
- zgodność oferty z rekomendacjami programowymi Rady Dzielnicy – do 40 punktów
- indywidualna ocena oferty przez członka Komisji – do 10 punktów
- cena wynikająca z kosztorysu zawartego w ofercie – do 25 punktów
- doświadczenie w realizacji imprez o podobnym charakterze – do 25 punktów
 
Wraz z ofertą na realizację zadania proszę dostarczyć tabelę zawierającą informacje o doświadczeniu przedstawione na formularzu - w załączeniu
 
Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.02.2018 (łącznie z tym dniem), czynnej w godzinach 7:00-17:00.
W przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni.
 
Na ofercie należy zaznaczyć, że jest ona kierowana do Biura Rady Miasta Gdyni na realizację zadania - imprezy sportowe w Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Magdalena Anuszek
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Anuszek
Data wytworzenia informacji: 15.02.2018
Data udostępnienia informacji: 15.02.2018
Ostatnia aktualizacja: 19.02.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.02.2018 14:42 Korekta Magdalena Anuszek
15.02.2018 15:21 Korekta Magdalena Anuszek
15.02.2018 12:48 Aktualizacja treści Magdalena Anuszek
15.02.2018 12:30 Korekta Magdalena Anuszek
15.02.2018 12:17 Aktualizacja treści Magdalena Anuszek