Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania Rady Dzielnicy Orłowo – zawody sportowe w biegach przełajowych dla dzieci i młodzieży

Biuro Rady Miasta Gdyni zaprasza do składania ofert na realizację zadania Rady Dzielnic Orłowo – zawody sportowe w biegach przełajowych dla dzieci i młodzieży.
 
Miejsce realizacji:  Gdynia – dzielnica Orłowo – plaża za restauracją „Tawerna Orłowska”  
 
Termin realizacji: 17.06.2018
 
Maksymalne przewidywane środki Rady Dzielnicy Orłowo  na to zadanie: 9000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) brutto
 
Rekomendacje – specyfikacja dotyczące przebiegu imprezy sportowej, które należy spełnić – w załączniku
 
Udział w przedmiotowych zawodach sportowych ma być dla uczestników tj. dzieci i młodzieży bezpłatny.

Kryteria oceny ofert (można uzyskać maksymalnie 100 punktów):
- zgodność oferty z rekomendacjami programowymi Rady Dzielnicy – do 40 punktów
- indywidualna ocena oferty przez członka Komisji – do 10 punktów
- cena wynikająca z kosztorysu zawartego w ofercie – do 25 punktów
- doświadczenie w realizacji imprez o podobnym charakterze – do 25 punktów
 
Wraz z ofertą na realizację zadania proszę dostarczyć tabelę zawierającą informacje o doświadczeniu przedstawione na formularzu oraz oświadczenie dot. stawki VAT - w załączeniu 
 
Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni, al. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.05.2018 (łącznie z tym dniem) czynnej w godzinach 7:00 – 17:00
W przypadku ofert składanych za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej decyduje data wpływu oferty do Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Gdyni.
 
Na ofercie należy zaznaczyć, że jest ona kierowana do Biura Rady Miasta Gdyni na realizację zadania – zawody sportowe w biegach przełajowych dla dzieci i młodzieży

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Magdalena Anuszek
Data wytworzenia informacji: 07.05.2018
Data udostępnienia informacji: 07.05.2018